Loading...
TB: Thực tập thực tế học kì 2 năm học 2020-2021

Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2020-2021, Khoa Tài chính – Ngân hàng thông báo đăng ký thực tập thực tế đợt 1 đối với sinh viên khóa QH-2018-E bằng như sau:

 *Thời gian thực tập dự kiến: Từ ngày 10/04/2021 đến ngày 05/08/2021. 

Biểu mẫu sinh viên cần hoàn thiện trong quá trình thực tập, nộp lại VP Khoa:

1. Mẫu đơn thực tập ngoài (đối với sinh viên thực tập ngoài)

2. Các phụ lục (sinh viên làm phụ luc 4, phụ lục 5)

3. Làm báo cáo thực tập (theo thông báo chung sẽ thông báo hướng dẫn vào cuối mỗi đợt thực tập của khoa) nộp sau khi kết thúc thực tập.

4. Quy định về thực tập thực tế (sinh viên đọc để nắm được)

Chú ý:

- Căn cứ theo hướng dẫn mới ban hành từ năm 2020, sinh viên học môn Thực tập thực tế sẽ bắt buộc thực tập tối thiểu 30 ngày tại cơ sở làm việc đúng chuyên ngành.

- Do đó kể cả với những bạn thực tập ngoài cũng phải đăng ký với khoa và làm theo hướng dẫn này.

- Những sinh viên tự liên hệ thực tập, không đăng ký tại Khoa và không làm báo cáo thực tập theo định hướng của Khoa sẽ không được công nhận kết quả thực tập.

Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn