Loading...
Hướng dẫn làm bài thu hoạch cho Tuần lễ hội nhập năm học 2021-2022

Thực hiện Kế hoạch số 2792/KH-ĐHKT ngày 6 tháng 9 năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế về kế hoạch tổ chức “Tuần lễ hội nhập” cho sinh viên năm học 2021-2022, Nhà trường hướng dẫn sinh viên hoàn thành bài thu hoạch “Tuần lễ hội nhập” như sau:

1. Mục đích, ý nghĩa:

- Giúp sinh viên toàn Trường hiểu về các Quy định của ĐHQGHN và của Nhà trường.

- Bài thu hoạch là nhiệm vụ bắt buộc với sinh viên toàn Trường.

2. Nội dung bài thu hoạch:

TT

Nội dung

Ghi chú

1

* Nội dung bài thu hoạch tham khảo tại các tài liệu:

- Quyết định số 94/QĐ-ĐHKT, ngày 11/1/2021 về việc ban hành Quy định Đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên chính quy.

- Quyết định số 280/QĐ-ĐHKT, ngày 28/1/2021 về việc ban hành Quy định về công tác bảo hiểm y tế đối với sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế.

- Quyết định số 735/QĐ-ĐHQGHN, ngày 15/3/2021 về việc ban hành Quy định về việc quản lý và xét, cấp học bổng tại Trường Đại học Kinh tế.

- Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN, ngày 25/12/2014 về việc ban hành Quy chế Đào tạo Đại học tại ĐHQGHN.

 

 

3. Hướng dẫn làm bài thu hoạch: 
a) Thời gian: 
- Mở cổng: Cả ngày, ngày 6/11/2021 (Thứ 7). 
- Thời gian làm bài: 90 phút. 
b) Đối tượng: Toàn thể sinh viên đang học tập tại trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. 
c) Cách thức tham gia: 
- Thí sinh làm bài thu hoạch trên nền tảng Google Form theo đường link: https://forms.gle/46JGbUczZe8SgLndA (link sẽ mở cả ngày 6/11/2021). 
- Thí sinh tham gia bằng tài khoản Google của mình. Mỗi tài khoản chỉ được tham gia 1 lần duy nhất. 
- Bài thu hoạch bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm. Sinh viên làm bài thu hoạch tích vào một (01) đáp án đúng duy nhất. Với mỗi đáp án đúng, thí sinh được ghi nhận 1 điểm. Sinh viên làm đúng từ 25 câu trở lên sẽ Đạt điều kiện, sinh viên không Đạt sẽ bị trừ Điểm rèn luyện và phải làm lại bài thu hoạch.

 

Lưu ý: Sinh viên không có bài sẽ bị trừ điểm rèn luyện theo quy định.
 
Download tài liệu tham khảo và hướng dẫn TẠI ĐÂY 
 
 
Trân trọng TB 

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn