Loading...
TB: Kế hoạch thực hiện khóa luận học kỳ 2 năm học 2021-2022

Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐHKT thông báo Thực hiện khóa luận học kỳ 2 năm học 2021-2022 đối với sinh viên cụ thể như sau:

- Sinh viên năm thứ 4 (đã tích lũy 106 tín chỉ trở lên đối với CTĐT chuẩn, 116 tín chỉ trở lên đối với CTĐT CLC.)

- Có điểm trung bình chung tất cả các học phần tính từ đầu khóa học đến thời điểm đăng ký KLTN đạt 2,5 điểm trở lên.

- Đối với sinh viên thuộc CTĐT thứ 2, sv phải nộp điểm tương đương trong chương trình đào tạo thứ nhất để tích lũy vào CTĐT thứ 2.

- Sinh viên hệ CLC TCNH: yêu cầu thực hiện KLTN bằng Tiếng Anh

Lịch trình thực hiện:

- trước 15h00 ngày 25/2/2022: Sinh viên đăng ký tên đề tài khóa luận tại link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1hnrhojj2QNopeHcUMvnyJwoZKozwkjLM5vU5oDfXBbsb4Q/viewform

- 14/3/2022: Khoa phân công GVHD chính thức

- 14/3 - 18/3: Sinh viên gặp GVHD để chốt tên đề tài và thông qua đề cương (gồm tên chính xác đề tài, mục lục các chương dự kiến...). Lưu ý sau thời gian này sv sẽ không được thay đổi tên đề tài nữa.

Sinh viên nộp đề cương có chữ ký của GVHD và chữ ký SV về VPK trong thời gian trên.

- 10/5 - 13/5: Sinh viên nộp lên VPK: 01 bản bìa xanh KLTN có chữ ký của GVHD và SV. Lưu ý đối với QH2018 CLC file mềm KLTN sinh viên nộp cho lớp trưởng tập hợp, lớp trưởng sẽ nộp lại cho khoa qua email: khanhpd@vnu.edu.vn. Trường hợp sinh viên tự ý nộp trực tiếp không qua lớp trưởng sẽ không được nhận bài.

- 26/5 - 31/5: Tổ chức bảo vệ khóa luận TN

Các biểu mẫu quan trọng:

- Kế hoạch thực hiện:
 

https://drive.google.com/file/d/1RPnqRGSpa_eMQJPC-z1ev34DJzenvGQc/view?usp=sharing 

- QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN KHÓA LUẬN và Mẫu trình bày khóa luận:

https://docs.google.com/document/d/1ePvLPiKKmLJJjfvcBv819qzAP_4EW-r9/edit?usp=sharing&ouid=117443619928328306646&rtpof=true&sd=true

- Hướng nghiên cứu của giảng viên:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PkDobPuhEP5RpKtM9oYDEMdefh15PFleCRVNrqVEBXo/edit?usp=sharing

 

Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn