Loading...
TB: V/v chấm Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2020-2021

Căn cứ quy định mới về việc chấm ĐRL năm 2021, và thông báo về việc chấm điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2020-2021 cho sinh viên theo lớp khóa học, Nhà trường gửi thông báo và hồ sơ chấm điểm rèn luyện cho sinh viên, cụ thể như sau:
1. GVCN (CVHT) tổ chức họp lớp để đánh giá ĐRL cho từng sinh viên, lớp trưởng và BCS lớp chủ động liên hệ và hỗ trợ GVCN (CVHT) lên lịch họp lớp, tập hợp các biểu mẫu chấm điểm rèn luyện cần làm (file đính kèm). Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh, học online, sinh viên có thể bổ sung các giấy tờ theo biểu mẫu bản cứng sau khi đi học bình thường, chỉ riêng biểu mẫu 4 Nhà trường yêu cầu gửi bản mềm file excel + file scan có xác nhận của GVCN (CVHT) và lớp trưởng các lớp theo thời hạn:
 
- Bảng điểm rèn luyện (mẫu 4) các khóa QH-2018-E, QH-2019-E gửi trước ngày 17/9/2021.
- Bảng điểm rèn luyện (mẫu 4) khóa QH-2020-E gửi trước ngày 23/9/2021.
(Lưu ý: mẫu 4 nộp lại khoa phải đúng thời hạn, đúng mẫu và do GVCN lớp trực tiếp gửi, email nhận bản mềm: khanhpd@vnu.edu.vn)
2. Quy định về ĐRL ban hành năm 2021 (file đính kèm) để thầy, cô và các em sinh viên tham khảo.
***Lớp trưởng, BCS các lớp lưu ý chủ động liên hệ GVCN để thực hiện nghiêm túc, điểm rèn luyện đối với sinh viên rất quan trọng và còn liên quan đến học bổng, xếp loại của từng cá nhân nên cần công khai, minh bạch thi thực hiện./.

CÁC BIỂU MẪU DOWNLOAD TẠI ĐÂY
QUY ĐỊNH VỀ ĐRL XEM TẠI ĐÂY 
 
Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn