Loading...

TB: Về việc mở lớp môn học tự nguyện
Khoa TCNH thông báo về việc mở lớp môn học tự nguyện (Đối với các học viên quá hạn học tập)

 
  TIN TỨC ĐHKT
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn