Loading...
Kế hoạch triển khai Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2021-2022

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, Khoa Tài chính – Ngân hàng thông báo Kế hoạch triển khai hoạt động NCKH Sinh viên năm học 2021 – 2022 cụ thể như sau:


Kế hoạch chi tiết

TT

Nội dung kế hoạch

Thời gian thực hiện

1

Khoa Thông báo, định hướng đề tài NCKH và hướng dẫn phương pháp nghiên cứu cho sinh viên (Định hướng nghiên cứu của Khoa TCNH; Tên một số đề tài đã thực hiện năm học trước; Một số hướng đề tài gợi ý; Hướng dẫn sinh viên đăng ký xin chuyển điểm NCKH thay cho môn học tự chọn nếu có nguyện vọng)

08/10/2021 - 25/10/2021

2

Triển khai cho sinh viên đăng ký đề tài NCKH và giáo viên hướng dẫn (Tất cả các sinh viên bắt buộc phải có đơn đăng ký (theo mẫu trên website khoa). Trên cơ sở đơn đăng ký Khoa sẽ tiến hành phân công Giáo viên hướng dẫn phù hợp với hướng nghiên cứu của đề tài – Mẫu M.01.NCKHSV).

- 8h30, Ngày 8/10/2021: Tổ chức lễ phát động NCKH SV 

08/10/2021 - 25/10/2021

3

Khoa phân công giáo viên hướng dẫn và thông báo rộng rãi cho sinh viên

15/10/2021 – 25/10/2021

4

Sinh viên gặp giáo viên hướng dẫn để thông qua đề cương sơ bộ, chốt tên đề tài và nộp lên khoa (theo mẫu M.02.NCKHSV)

15/10/2021 - 30/10/2021

5

Sinh viên triển khai viết báo cáo NCKH

15/10/2021 - 25/2/2022

 

6

Sinh viên hoàn thành bài viết NCKH và nộp 01 bản sạch và 01 bản tóm tắt cho giáo viên hướng dẫn để giáo viên hướng dẫn gửi cho Văn phòng Khoa kèm theo nhận xét cho điểm của GVHD

25/02/2022

7

Tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên cấp Khoa. Những sinh viên được báo cáo gửi file mềm ghi toàn bộ đề tài và tóm tắt đề tài về Văn phòng Khoa theo đúng thời hạn đã được quy định.

01/03/2022 - 10/03/2022

8

Khoa lựa chọn các công trình tiêu biểu để dự thi giải thưởng sinh viên NCKH cấp Trường

25/03/2022

Các văn bản hướng dẫn, biểu mẫu sinh viên download và đọc kỹ tại đây:

1. Link đăng ký online (bắt buộc): YÊU CẦU MỖI SINH VIÊN KÊ KHAI RIÊNG, CÁC SINH VIÊN CÙNG 1 NHÓM SẼ GHI TÊN ĐỀ TÀI GIỐNG NHAU

Lưu ý: sv đăng ký online vẫn phải nộp đơn theo mẫu tại VPK - P710 E4 sau khi đi học trở lại.

2. Kế hoạch khoa Tài chính - Ngân hàng và một số quy định về NCKH SV

3. Đơn xin đăng ký NCKH SV; Đề cương đề tài NCKH SV; 

Mẫu trình bày bìa; Nội dung bài viết

4. Các công trình NCKH đã đăng ký, đạt giải: 

5. Link danh sách hướng đề tài nghiên cứu, hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PkDobPuhEP5RpKtM9oYDEMdefh15PFleCRVNrqVEBXo/edit?fbclid=IwAR1_gCf8ekTWfBRh2883FyJV1W9YUBw0o76NVFgcFh1C9km9c3Nlf-viwMw#gid=0

(Ngoài hướng nghiên cứu của GV ở mục 5, sv có thể tham khảo link sau có một số hướng nghiên cứu bổ sung thêm của GV:

Sinh viên đăng ký tên đề tài, GVHD theo mẫu nộp về VPK P711 Nhà E4 trước ngày 10/11/2020

Lưu ý: Sinh viên học chương trình CLC thông tư 23 bắt buộc phải tham gia nghiên cứu khoa học theo quy định tại Thông tư 23 của BGD-ĐT

Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn