Loading...
TB: V/v chấm Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2021-2022

Căn cứ quy định về việc chấm ĐRL , và thông báo về việc chấm điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2021-2022 cho sinh viên theo lớp khóa học, Nhà trường gửi thông báo và hồ sơ chấm điểm rèn luyện cho sinh viên, cụ thể như sau:
1. GVCN (CVHT) tổ chức họp lớp để đánh giá ĐRL cho từng sinh viên, lớp trưởng và BCS lớp chủ động liên hệ và hỗ trợ GVCN (CVHT) lên lịch họp lớp, tập hợp bản cứng các biểu mẫu chấm điểm rèn luyện cần làm (file đính kèm) theo thời hạn:
- Bảng điểm rèn luyện (mẫu 4) các khóa QH-2018-E, QH-2019-E, QH-2020-E gửi trước ngày 1/3/2022.
- Khóa QH-2021-E sẽ có TB đánh giá ĐRL sau khi có Kết quả học tập của học kỳ 1 năm 2021-2022.
(Lưu ý: Bản cứng mẫu 4 nộp lại khoa phải đúng thời hạn, đúng mẫu và do cán bộ lớp trực tiếp gửi, có đủ chữ ký của GVCN. Bản mềm nộp qua Email: khanhpd@vnu.edu.vn)
2. Quy định về ĐRL ban hành năm 2021 (file đính kèm) để thầy, cô và các em sinh viên tham khảo.
***Lớp trưởng, BCS các lớp lưu ý chủ động liên hệ GVCN để thực hiện nghiêm túc, điểm rèn luyện đối với sinh viên rất quan trọng và còn liên quan đến học bổng, xếp loại của từng cá nhân nên cần công khai, minh bạch thi thực hiện./.

CÁC BIỂU MẪU DOWNLOAD TẠI ĐÂY
QUY ĐỊNH VỀ ĐRL XEM TẠI ĐÂY
K.TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn