Loading...
Dự kiến kế hoạch chuẩn bị cho Lễ tốt nghiệp

Thực hiện kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2020, nhà trường xin thông báo một số công việc như sau:
1. Thủ tục thanh toán ra trường: Đề nghị SV năm cuối hoàn thành thủ tục thanh toán với Thư viện – ĐHQGHN, Bộ phận tư liệu - Trường ĐHKT, Phòng KH-TC nếu có muộn nhất trong tuần này.
2. Thời gian phát bằng và trả hồ sơ sáng ngày 08/07/2020 tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo - ĐHQGHN: Sinh viên tham dự đầy đủ và có mặt vào lúc 7h00’ tại Văn phòng Khoa TCNH P711 E4 để làm các thủ tục nhận lễ phục và trả hồ sơ tốt nghiệp. Khi nhận lễ phục và hồ sơ phải xuất trình Chứng minh thư và thẻ sinh viên, thẻ học viên, NCS.
 
Danh sách tốt nghiệp đợt t6 xem tại link: http://ueb.edu.vn/Sub/13/categoryparent/412/vanbang.htm 
 
Trân trọng thông báo./.

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn