Loading...
Thông báo KẾ HOẠCH thu HP HK II năm học 2019-2020 hệ CLC TT23 và hệ chuẩn

Kính gửi:
- Phòng Đào Tạo
- Phòng CT& Công tác sinh viên

- Các Khoa của Trường, Viện QTKD.

- Phòng Truyền thông & QTTH

- Tổ 24/7

- Giảng viên chủ nhiệm lớp

- Ban cán sự và sinh viên các lớp

Phòng KHTC thông báo Công văn số 36 về Kế hoạch thu học phí học kỳ II năm học 2019-2020 của hệ Đại học như sau:

 
1. TB và danh sách  thu học phí của sinh viên hệ chuẩn: Xem tại đây
 
2. TB và danh sách thu học phí của sinh viên hệ CLC TT23: Xem tại đây. 
 

Các đơn vị triển khai thông báo tới các sinh viên và nhắc các sinh viên nộp học phí đúng thời gian quy định.

Các trường hợp sinh viên nộp muộn không đúng quy định Nhà trường sẽ không giải quyết và hủy đăng ký học.

Trân trọng.

---

Phòng Kế hoạch - Tài chính


Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn