Loading...
Phân công GVHD khóa luận học kỳ 1 năm học 2019-2020

Khoa TCNH thông báo cho các bạn sinh viên danh sách phân công GVHD khóa luận tại đây
Sinh viên chủ động liên hệ với GVHD để thực hiện theo quy định.
Sinh viên lưu ý làm đúng như sau: chủ động gặp GVHD và thông qua tên đề tài và đề cương KLTN, In 01 đề cương sơ bộ có đầy đủ mục lục, trang bìa ghi chính xác tên khóa luận nộp lại 1 bản cho VPK thời hạn 20/10/2019. Sau thời hạn trên sẽ không được thay đổi tên đề tài.

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn