Loading...
thông báo kế hoạch phát bằng cho SV, HV, NCS năm học 2018-2019

Khoa TCNH thông báo kế hoạch như sau:
 
- Thời gian: 7h00 Sáng thứ 4 Ngày 3/7/2019  
-  Địa điểm: SV, HV đến VP khoa nhận lễ phục, giấy khen từ 7h00. Sau đó 8h00 có mặt tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo để làm lễ trao bằng.
 Lưu ý về Lễ phục: để nhận lễ phục, SV,HV mang chứng minh thư và thẻ học viên, thẻ sinh viên đến. Sau khi lễ trao bằng xong thì SV, HV trả lại lễ phục của các lớp trước 12h00 ngày 3/7/2019.
 
 

I. Chương trình Lễ trao bằng

- Thời gian: từ 08h00 - 11h30.

- Địa điểm: tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Nội dung:

§ Từ 8h00 - 8h30 : Tập huấn quy trình phát bằng

§ Từ 8h30 - 9h00 : Đón tiếp đại biểu

§ Từ 9h00 - 9h15 : Khai mạc

§ Từ 9h15 – 9h30 : Khen thưởng sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh.

§ Từ 9h30 – 11h30: Lễ phát bằng tốt nghiệp

§ 11h30 : Bế mạc

II. Chương trình nhận bằng gốc, sao y bằng và bảng điểm (chú ý cầm theo CMTND mới được nhận bằng gốc)

- Thời gian: Từ 11h15 - 12h15.

- Địa điểm: Tại Phòng 801, Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, cụ thể:

Bàn số 1:

Phát bằng gốc bậc tiến sĩ.

Phát bằng gốc bậc thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng

Bàn số 2:

Phát bằng gốc bậc thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Phát bằng gốc thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế quốc tế

Bàn số 3:

Phát bằng gốc thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế

Bàn số 4:

Phát bằng gốc cử nhân

Bàn số 5:

Phát bảng điểm và bản sao bằng tốt nghiệp

Bàn số 6:

Phát vỏ bằng (thạc sĩ, cử nhân)

 
 
 TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn