Loading...
Thông báo về thực hiện khóa luận TN học kỳ 2 năm học 2018-2019

Khoa TCNH thông báo tới các sinh viên đã hoàn thành chương trình các môn học về HƯỚNG DẪN thực hiện khóa luận TN (thời hạn, mẫu bìa, cách trình bày,...), chi tiết như sau:
 
Lớp Trưởng các lớp tập hợp danh sách:
- Bản mềm gửi về  địa chỉ email khanhpd@vnu.edu.vn trước 16h00 ngày 24/1/2019.
- Bản cứng có chữ ký sinh viên, kèm bảng điểm photo về VPK P512 E4 trước 16h00 ngày 24/1/2019.
 
Trân trọng./. 

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn