Loading...
Thông báo điều chỉnh lịch học GDQP

Căn cứ công văn số 598/KH-QPAN ngày 23/11/2018 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh về việc Kế hoạch thời gian dạy, học môn học GDQP&AN năm học 2018-2019 học tập tại Trung tâm GDQP&AN tại Hòa Lạc; thời gian học từ 16/02/2019 đến ngày 15/03/2019;

 

Căn cứ vào Kế hoạch cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất nhằm bảo đảm, đáp ứng chất lượng cho người học dịp sau Tết học tập tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh;

 

ĐHQGHN thông báo điều chỉnh lịch học cho sinh viên Khóa QH2018/E từ 16/02/2019 đến 15/03/2019 sang ngày 18/02/2019 đến 17/03/2019 (lùi 02 ngày so với kế hoạch).

 
Trân trọng

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn