Loading...
DS sinh viên hệ chuẩn đăng ký học nhầm vào các lớp học phần của hệ CLC

Căn cứ vào kết quả rà soát đăng ký học đợt 1 học kỳ 2 năm học 2018-2019, PĐT rà soát dữ liệu DS sinh viên hệ chuẩn ĐK nhầm vào các lớp học phần của hệ CLC (theo DS đính kèm)
Đề nghị sinh viên hủy đăng ký học, ĐK lại vào lớp học phần đúng quy định khi nhà trường mở cổng đăng ký học lần 2.
Danh sách sinh viên đăng ký sai xem tại đây. 

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn