Loading...
Buổi nói chuyện chuyên đề thực tập thực tế HKI năm học 2017-2018

Thực hiện kế hoạch thực tập thực tế (TTTT) dành cho sinh viên chính quy hệ chuẩn, hệ chất lượng cao và hệ chính quy - bằng kép của Khoa năm học 2017-2018, Khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo tới những sinh viên đăng ký tham gia thực tập thực tế (theo kế hoạch của khoa và tự liên hệ) những nội dung sau:
1. Nói chuyện chuyên đề:
- Thời gian: 16h30 thứ 3, ngày 3/10/2017
- Địa điểm: Giảng đường 708 Việt Úc
- Đối tượng bắt buộc tham gia: sinh viên đăng ký tham gia thực tập thực tế năm học 2017-2018 (bao gồm: hệ chuẩn, CLC, bằng kép và những sinh viên tự liên hệ thực tập bên ngoài)
- GVHD: ThS. Lê Thị Phương Thảo, ThS. Vũ Mạnh Hùng, ThS. Phùng Thị Thu Hương
- Ban Chủ nhiệm Khoa: TS. Đinh Thị Thanh Vân
- Diễn giả: Đại diện Vietinbank và Vndirect
2. Thực tế tại cơ sở: Khoa sẽ thông báo cụ thể sau khi có lịch cụ thể cho từng nhóm.
3. Lưu ý về cách thức chấm điểm TTTT của khoa:
Sinh viên sẽ được chấm điểm theo các tiêu chí:
- Chuyên cần: 10%
- Hăng hái tham gia phát biểu, xây dựng bài trong quá trình thực tập thực tế tại các buổi nói chuyện chuyên đề và tại cơ sở: 20%
- Ý thức, thái độ, tác phong trong quá trình thực tập thực tế tại buổi nói chuyện chuyên đề và thực tế tại cơ sở: 10%
- Bài cáo cáo TTTT: 60%
Tất cả những điểm trên sẽ do GVHD từng nhóm và từng cơ sở đánh giá, cho điểm.
Đề nghị tất cả sinh viên tham gia thực tập thực tế có mặt đúng giờ trong buổi nói chuyện chuyên đề. Ban Cán sự các lớp có sinh viên TTTT có trách nhiệm thông tin đầy đủ đến sinh viên lớp mình.
Trân trọng. 
Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn