Loading...
Lịch công tác tuần Ban Chủ nhiệm Khoa TCNH (Tuần từ 05/02/2018 đến 09/02/2018)

(Lịch trực vpk:  Thứ 2, 4, 6 - PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú; Thứ 2, 3, 5 - TS. Đinh Thị Thanh Vân)
Ngày Công việc Người thực hiện
Thứ 2 (05/01/2018)    
09:00 - P.512 Họp giao ban giữa BCNK và chuyên viên PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú, TS. Đinh Thị Thanh Vân
Thứ 3 (06/01/2018)    
08:30 - P.801 Dự Hội nghị Giao ban Trường tháng 2 PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú, TS. Đinh Thị Thanh Vân
Thứ 4 (07//01/2018)    
Cả ngày Làm việc tại Vpk PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú
Thứ 5 (08/01/2018)    
Cả ngày Làm việc tại Vpk TS. Đinh Thị Thanh Vân
Thứ 6 (09/01/2018)    
Cả ngày Làm việc tại Vpk PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú
 
Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn