Loading...
Lịch công tác tuần Ban Chủ nhiệm Khoa TCNH (Tuần từ 04/12/2017 đến 08/12/2017)

(Lịch trực vpk:  Thứ 2, 4, 6 - PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú; Thứ 2, 3, 5 - TS. Đinh Thị Thanh Vân)
Ngày Công việc Người thực hiện
Thứ 2 (04/12/2017)    
09:00 - P.512 Họp giao ban BCNK và chuyên viên PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú, TS. Đinh Thị Thanh Vân
14:30 - Giảng đường VU Tham dự tiểu chấm chấm báo cáo KLTN đợt tháng 12/2017 PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú, TS. Đinh Thị Thanh Vân
Thứ 3 (05/12/2017)    
08:30 - P.801 Dự Hội nghị Giao ban Trường tháng 12 PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú
Thứ 4 (06//12/2017)    
08:30 - P.601 Họp về phương án tuyển sinh năm 2018 PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú
10:00 - P.513 Dự hội đồng nghiệm thu giáo trình Công cụ phái sinh PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú
Thứ 5 (07/12/2017)    
08:00 - P.801 Dự Lễ Khai mạc Đánh giá ngoài CTĐT cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng CLC PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú, TS. Đinh Thị Thanh Vân
09:40 - P.601 Họp với Hội đồng KH&ĐT PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú, TS. Đinh Thị Thanh Vân
13:00 - 17:30 Dẫn đoàn tham quan lớp học, dự giờ giảng và giờ ngoại khóa của sinh viên TS. Đinh Thị Thanh Vân
Thứ 6 (08/12/2017)    
Cả ngày Trực đoàn đánh giá ngoài đánh giá chương trình đào tạo cử nhân hệ CLC ngành TCNH PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú, TS. Đinh Thị Thanh Vân
Thứ 7 (09/12/2017)    
15:00 - P.801 Dự Lễ Bế mạc Đánh giá ngoài CTĐT cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng CLC PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú, TS. Đinh Thị Thanh Vân
 
Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn