Loading...
Lịch công tác tuần Ban Chủ nhiệm Khoa TCNH (Tuần từ 15/01/2018 đến 19/01/2018)

(Lịch trực vpk:  Thứ 2, 4, 6 - PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú; Thứ 2, 3, 5 - TS. Đinh Thị Thanh Vân)
Ngày Công việc Người thực hiện
Thứ 2 (15/01/2018)    
09:00 - P.512 Họp giao ban giữa BCNK và chuyên viên PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú, TS. Đinh Thị Thanh Vân
Thứ 3 (16/01/2018)    
08:00 - Hội trường Nguyễn Văn Đạo Dự Hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 TS. Đinh Thị Thanh Vân
15:15 - P.801 Dự Hội thảo chương trình liên ngành cử nhân Kinh tế và Quản lý PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú
Thứ 4 (17//01/2018)    
Cả ngày Làm việc tại Vpk PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú
Thứ 5 (18/01/2018)    
08:00 - P.801 Dự Hội thảo trao đổi phương pháp giảng dạy và học tập hiệu quả cho chương trình cử nhân chất lượng cao năm 2017 PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú, TS. Đinh Thị Thanh Vân
 09:00 - P.513Seminar cho NCS PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú, TS. Đinh Thị Thanh Vân 
14:00 - P.801 Họp Giao ban giữa tháng TS. Đinh Thị Thanh Vân
Thứ 6 (19/01/2018)    
Cả ngày Làm việc tại Vpk PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú
 
Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn