Loading...
Mẫu tóm tắt luận văn, luận án bằng tiếng Việt

Ban hành theo công văn số 2405/ĐHKT-SĐH, ngày 29/11/2010 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

1. Tên luận văn:
2. Tác giả:
3. Chuyên ngành:
4. Bảo vệ năm:
5. Giáo viên hướng dẫn:
6. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
7. Những đóng góp mới của luận văn:
 
Giáo viên hướng dẫn
(ký và ghi rõ học tên)
Học viên
(ký và ghi rõ học tên)
 
Dung lượng: 300 - 350 từ >> Xem hoặc download biểu mẫu
tại đây.
Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn