Loading...
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN

Quyết định số 3050/QĐ-ĐHQGHN ký ngày 17/9/2012 của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Download quyết định tại đây.
Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn