Loading...
Mẫu tóm tắt luận văn, luận án bằng tiếng Anh

Ban hành theo công văn số 2405/ĐHKT-SĐH, ngày 29/11/2010 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

 
THE ABSTRACT OF GRADUATION THESIS
(In English)
 
1. Topic:
2. Author:
3. Major:
4. Publishing year:
5. Supervisor:
6. Research purposes:
7. New contributions:
 
Supervisor
(Sign and full name)
 
Graduate Student
(Sign and full name)
 
(300 - 350 Words)
 
 
>> Xem hoặc download biểu mẫu tại đây.
Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn