Loading...
Thông báo kế hoạch tổ chức học phần kiến tập cho QH 2017E CLC TCNH

Khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo kế hoạch tổ chức học phần kiến tập năm học 2018-2019 như sau:

I. Mục tiêu

Mục tiêu của học phần Kiến tập (2TC) là: Giúp sinh viên làm quen với môi trường làm việc thực tế, định hướng nghề nghiệp theo vị trí công việc. Đây cũng là cơ hội để sinh viên gắn lý thuyết với thực tiễn và lựa chọn đề tài khóa luận cuối khóa.

II. Kế hoạch triển khai

2.1. Chuyên đề kiến tập (từ ngày 15-30/4/2019)

- Chuyên đề 1: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ở Việt Nam.

- Chuyên đề 2: Xu hướng hợp tác Ngân hàng – Fiin.

2.2. Kiến tập tại các ngân hàng, tổ chức tài chính (từ ngày 15-30/4/2019)

- Kiến tập tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

- Kiến tập tại công ty: Công ty cổ phần thẩm định giá BTC Value

2.3. Kiểm tra đánh giá và nộp điểm học phần (từ ngày 2/5-8/5/2019)

- Điểm chuyên cần: giảng viên hướng dẫn chấm điểm chuyên cần căn cứ theo các yếu tố: tham dự đầy đủ, đúng giờ, trang phục gọn gàng phù hợp, chấp hành tốt nội quy quy chế của nơi kiến tập, tham gia xây dựng và đóng góp ý kiến trong quá trình kiến tập. Bảng điểm chuyên cần sẽ có xác nhận của cả cơ sở thực tập.

- Điểm báo cáo cuối khóa học: sinh viên viết một bài báo cáo theo yêu cầu của giảng viên ra đề. Báo cáo là căn cứ đánh giá mực độ đạt yêu cầu của sinh viên khi tham gia quá trình kiến tập chuyên ngành.

- Điểm tổng kết học phần: là điểm trung bình của điểm báo cáo và điểm đánh giá chuyên cần của giảng viên hướng dẫn. Đây sẽ là điểm tổng kết học phần kiến tập khoa nộp về phòng Đào tạo theo quy định của Trường ĐHKT.
 
Khoa TCNH 

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn