Loading...
Thông báo thu học phí bổ sung học kỳ 2 2018-2019

Phòng KHTC kính gửi Phòng Đào tạo và các Khoa Công văn số 731, 732 về Thông báo thu học phí theo tín chỉ và thu bổ sung học phí theo niên chế học kỳ II năm học 2018-2019 của hệ Đại học chính quy 

Đề nghị sinh viên nộp học phí đúng thời gian quy định.


Trân trọng.

 

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn