Loading...
Danh sách công trình NCKH SV đạt giải theo năm

1. Tên đề tài: Vai trò của hợp đồng tương lai chỉ số trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Khía cạnh truyền dẫn thông tin và giá; SV thực hiện: Nguyễn Tố Nga, Vương Thùy Linh; Giải nhất cấp Khoa, Giải nhì cấp Trường, Giải ba Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc Eureka 2019.

2. Tên đề tài: Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi chi tiêu của sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội; SV thực hiện: Trần Minh Hiếu, Đinh Quang Khải, Nguyễn Như Ngân; Giải nhì cấp Khoa.

3. Tên đề tài: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ Internet Banking: Nghiên cứu so sánh giữa các ngân hàng thương mại; Phạm Thị Hồng Ngọc, Phan Thị Tuyết Mai; Giải nhì cấp Khoa.

4. Tên đề tài: Đánh giá tác động của các hiệp định thương mại tự do FTA Việt Nam tham gia đến lực lượng lao động trẻ và nền kinh tế Việt Nam; Hoàng Thị Ngọc Ánh; Giải nhất Hội nghị khoa học kinh tế trẻ 2019.

5. Tên đề tài: Ảnh hưởng của Fintech đến phổ cập tài chính: Trường hợp các quốc gia châu Á; Năm 2017-2018; SV thực hiện: Hoàng Thị Ngọc Ánh; Giải nhất cấp Trường, giải nhì cấp ĐHQGHN

6. Tên đề tài: Tìm hiểu các nhân tố tác động đến thành công của dự án huy động vốn cộng đồng cho các starup tại Việt Nam; Năm 2016-2017; SV thực hiện: Đinh Phương Anh, Tăng Thị Hà Thu; Giải Nhất cấp khoa.

7. Tên đề tài: Ảnh hưởng của phát triển hệ thống tài chính đến tăng trưởng startup: Trường hợp các quốc gia Châu Á - Thái Bình Dương; Năm 2016-2017; SV thực hiện: Hoàng Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hà Linh, Nguyễn Thục Trang; Giải Nhì cấp khoa.

8. Tên đề tài: Ứng dụng công cụ phái sinh trong quản trị rủi ro tỷ giá và lãi suất tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN; Năm 2016-2017; SV thực hiện: Nguyễn Thị Nhàn, Nguyễn Thị Hương, Cao Thị Lương; Giải Ba cấp khoa.

9. Tên đề tài: Ảnh hưởng của phát triển tài chính đến hiểu biết tài chính: Trường hợp của các quốc gia Châu Á; Năm 2015-2016; SV thực hiện: Nguyễn Thành Đạt; Giải Nhì cấp trường., Giải Nhất cấp Khoa.

10. Tên đề tài: Đánh giá tác động của chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa đến thị trường chứng khoán Việt Nam; Năm 2015-2016; SV thực hiện: Phạm Thùy Linh, Nguyễn Anh Tiệp, Đỗ Thị Thúy; Giải Nhì cấp Khoa.

11. Tên đề tài: Đánh giá niềm tin của khách hàng cá nhân đối với ngân hàng thương mại ở VN; Năm 2014-2015; SV thực hiện: Nguyễn Thị Thúy Dung. Vũ Văn Đức, Vũ Trung Kiên; Giải nhất cấp trường.

12. Tên đề tài: Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ an toàn và lành mạnh tài chính của các ngân hàng thương mại VN giai đoạn 2008 - 2013; Năm 2014-2015; SV thực hiện: Bùi Nguyên Hạnh, Lê Ngọc Thiên Trang; Giải nhì cấp trường.

13. Tên đề tài: Đánh giá tác động dịch vụ Internet Banking tới hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại VN giai đoạn 2009 - 2014; Năm 2014-2015; SV thực hiện: Lê Phương Uyên, Lê Thị Minh Phương; Giải nhì cấp khoa.

14. Tên đề tài: Nghiên cứu mối quan hệ giữa đa dạng hóa giới tính trong hội đồng quản trị, ban giám đốc và khả năng sinh lợi của doanh nghiệp niêm yết tại VN; Năm 2014-2015; SV thực hiện: Hoàng Hữu Lợi, Bùi Thị Nga; Giải nhì cấp khoa.

15. Tên đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng Facebook-banking của khách hàng thế hệ Y trong dịch vụ ngân hàng bán lẻ; Năm 2014-2015; SV thực hiện: Phạm Thùy Linh, Phạm Ngọc Hà; Giải ba cấp khoa.

16. Tên đề tài: Bài học và kinh nghiệm từ thực trạng đầu tư chứng khoán của sinh viên; Năm 2014-2015; SV thực hiện: Lại Thanh Loan, Lê Huyền Anh, Hoàng Hà Phương Thảo; Giải ba cấp khoa.

17. Tên đề tài: A cluster-Based approach for identifying Asean 5+3 possibility of forming acommon currency; Năm 2013-2014; SV thực hiện: Ngô Nhật Hà, Lý Thu Thảo; Giải nhất cấp khoa.

18. Tên đề tài: Đánh giá tác động của các biến số lạm phát, cung tiền tệ và tỷ giá hối đoái lên lãi suất ở VN; Năm 2013-2014; SV thực hiện: Nguyễn Thị Thúy Dung, Vũ Trung Kiên, Vũ Văn Đức; Giải nhì cấp khoa.

19. Tên đề tài: Đánh giá và nâng cao hiệu quả ứng dụng chuẩn quốc tế Basel II vào quản trị rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại VN; Năm 2013-2014; SV thực hiện: Nguyễn Thị Thùy Linh, Cao Thu Trang, Nguyễn Thị Thanh Nhàn; Giải nhì cấp khoa.

20. Tên đề tài: Kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu (MFCA) - công cụ mới của kế toán quản trị môi trường; Năm 2013-2014; SV thực hiện: Phạm Thị Duyên, Nguyễn Thùy Linh; Giải nhì cấp khoa.

21. Tên đề tài: Hoạt động M&A trong tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại VN; Năm 2013-2014; SV thực hiện: Ngô Thị Vân; Giải ba cấp khoa.

22. Tên đề tài: Kiểm tra sức chịu đựng của các ngân hàng thương mại lớn ở Việt Nam; Năm 2012-2013; SV thực hiện: Phùng Đức Quyền; Giải nhất cấp khoa, Giải nhất cấp trường, Giải nhất cấp ĐHGQ, cấp Bộ.

23. Tên đề tài: Hoạt động M&A ngân hàng thương mại Việt Nam: Thực trạng - Giải pháp; Năm 2012-2013; SV thực hiện: Nguyễn Tá Tiến, Lê Quỳnh Mai, giải Ba cấp khoa.

24. Tên đề tài: Đo lường quá trình dẫn truyền lãi suất ở VN giai đoạn 2005-2011; Năm 2012-2013; SV thực hiện: Phùng Đức Quyền, Lưu Thị Quỳnh Giang; Giải nhất cấp khoa, Giải nhì cấp trường.

25. Tên đề tài: Đánh gia hiệu quả của các tổ chức tài chính vi mô tại VN trong công tác xóa đói giảm nghèo; Năm 2012-2013; SV thực hiện: Đinh Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Kim Hoa, Bùi Thị Nhâm; Giải ba cấp khoa, Giải ba cấp trườn.

26. Tên đề tài: Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh, tài chính và môi trường của một số doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến: Ứng dụng phương pháp bao dữ liệu (DEA); Năm 2012-2013; SV thực hiện: Nguyễn Thị Dịu, Bùi Thị Hương Lan; Giải ba cấp khoa

27. Tên đề tài: Đầu tư cho vốn con người, bài học kinh nghiệm từ các quốc gia; Năm 2011-2012; SV thực hiện: Bùi Thị Nhâm; Giải ba cấp khoa, Giải khuyến khích cấp trường.

28. Tên đề tài: Quy tắc Taylor và gợi ý chính sách điều hành lãi suất cho VN; Năm 2011-2012; SV thực hiện: Vũ Xuân Hòa; Giải nhì cấp khoa, Giải khuyến khích cấp trường.

29. Tên đề tài: Ứng dụng mô hình hồi qua đa bién trong phân tích biến động giá và kiểm định vàng là nơi trú ẩn cho thị trường VN; Năm 2011-2012; SV thực hiện: Nguyễn Đức Khương; Giải nhì cấp khoa.


Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn