Loading...
Thông tin giảng viên

1. Bộ môn Đầu Tư Tài chính
 
TS. Nguyễn Thị Nhung - Chủ nhiệm bộ môn
TS. Lê Trung Thành
ThS. Trịnh Thị Phan Lan
ThS. Tô Lan Phương
TS. Vũ Thị Loan

ThS. Phạm Thế Thành 
ThS. Nguyễn Hải Tùng
 
2. Bộ môn Ngân Hàng
 
TS. Nguyễn Phú Hà - Chủ nhiệm bộ môn
ThS. Lưu Ngọc Hiệp
ThS. Cù Nguyễn Hà Trang 
 

3. Bộ môn Tài Chính Công
 
PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệu - Chủ nhiệm bộ môn
TS. Lê Hồng Thái 
 

 

4. Bộ môn Tài Chính Doanh Nghiệp

TS. Trịnh Thị Phan Lan - Chủ nhiệm bộ môn

TS. Lê Hồng Hạnh
ThS. Đỗ Đình Đình
ThS. Hồ Xuân Việt
ThS. Nguyễn Hồng Minh
ThS. Đinh Thị Quỳnh Anh 
 
 
 

 

Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn