Loading...
Chiến lược Nghiên cứu Khoa Tài chính - Ngân hàng giai đoạn 2011 - 2020

1. Mục tiêu Khoa Tài chính - Ngân hàng (TCNH) xác định nghiên cứu khoa học là không chỉ là nhiệm vụ, yêu cầu của giảng viên, phục vụ trực tiếp cho công tác giảng dạy mà còn là cơ sở để xây dựng thế mạnh, khẳng định uy tín khoa học của Khoa TCNH, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU). Do vậy, Khoa TCNH xây dựng chiến lược phát triển Hoạt động nghiên cứu khoa học từ năm 2011 đến 2020 theo 2 giai đoạn như sau:
Đích hướng tới: trở thành trường nghiên cứu có tiếng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng ( 2011 - 2015)
Mục tiêu 1: Mỗi thành viên nhóm nghiên cứu có ít nhất 02 bài báo (dạng article) hoặc bài nghiên cứu (dạng paper) được đăng tại các báo và tạp chí chuyên ngành trong nước hàng năm.
Mục tiêu 2: Có ít nhất một sản phẩm nghiên cứu định kỳ có hội thảo công bố sản phẩm và giới thiệu tới bạn đọc.
Mục tiêu 3: Các sản phẩm nghiên cứu phải xuất phát từ thực tiễn, gắn với nhu cầu quản lý tài chính của doanh nghiệp, ngân hàng, mang tính thời sự, hoặc phải phục vụ trực tiếp cho công tác giảng dạy và đào tạo, đặc biệt là đào tạo sau đại học.
Mục tiêu 4: Xây dựng mô hình hợp tác nghiên cứu giữa Khoa với Cơ quan hoạch định chính sách, ngân hàng và doanh nghiệp.

-      Đích hướng tới: Trở thành trường tư vấn chính sách và tư vấn doanh nghiệp, ngân hàng ( 2016-2020)

Mục tiêu 5: Mỗi thành viên nhóm nghiên cứu trở thành chuyên gia chuyên sâu trong lĩnh vực của mình để tạo dựng nhóm tư vấn, có bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế hoặc công bố/ trình bày tại hội thảo quốc tế.
Mục tiêu 6: Trở thành diễn đàn trao đổi về học thuật, cầu nối gắn kết giữa các nhà nghiên cứu, nhà chính sách và nhà quản lý doanh nghiệp, ngân hàng.

2. Các hướng nghiên cứu chính và nhóm nghiên cứu/ tư vấn
Trên cơ sở phát huy thế mạnh nghiên cứu của các giảng viên và tích hợp với các định hướng nghiên cứu chính của trường, Khoa TCNH đã hình thành được các nhóm nghiên cứu rõ nét, góp phần xác định hướng nghiên cứu chính của Khoa. Trên cơ sở đó, các hoạt động nghiên cứu được cộng hưởng với việc phát triển các dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp, ngân hàng nhằm tối đa hóa các nguồn lực trong Khoa và Trường.

Định hướng nghiên cứu chính của Khoa:
Tái cấu trúc ngân hàng (PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, TS Quách Mạnh Hào, TS Trần Thị Thanh Tú, TS Đinh Thanh Vân, TS Lê Trung Thành, TS Đinh Xuân Cường)
Tài chính vi mô (TS Nguyễn Phú Hà, TS Trần Thị Thanh Tú, TS Đinh Thanh Vân, TS Đinh Xuân Cường)
Quản trị công ty trong ngân hàng (TS Trần Thị Thanh Tú, TS Đinh Xuân Cường, Ths Phạm Bảo Khánh, Th.S Nguyễn Hải Hà)
Chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa (PGS.TS Trịnh Thị Hoa Mai, TS Trần Thị Vân Anh, TS Nguyễn Thị Thư) 
Sản phẩm tài chính phái sinh, thị trường tài chính (TS Lê Trung Thành, PGS.TS Trần Thị Thái Hà, TS Nguyễn Thế Hùng)
Quản trị rủi ro tài chính và mua bán và định giá doanh nghiệp (PGS.TS Trần Thị Thái Hà, TS Trần Thị Thanh Tú, Th.s Trịnh Thị Phan Lan, Ths. Nguyễn Tiến Thành. Ths Nguyễn Quốc Việt)
Ngân  hàng - Tài chính xanh (TS Trần Thị Thanh Tú, TS Nguyễn Hương Liên, ThS Nguyễn Quốc Việt, TS Đinh Xuân Cường)
Kế toán, kiểm toán, thuế (TS Nguyễn Hương Liên, Ths Phạm Ngọc Quang, Ths Nguyễn Huy Tâm, TS Nguyễn Thị Hải, TS Trần Thế Nữ, Ths Nguyễn Thị Hải Hà)
3. Các hoạt động nghiên cứu, đề tài, dự án đã và đang triển khai
Khoa TCNH ưu tiên tập trung tìm kiếm, khai thác các đề tài, dự án từ nhiều nguồn khác nhau: các đề tài cấp VNU, các đề tài cấp tỉnh, cấp nhà nước và các đề tài, dự án quốc tế. Hoạt động NCKH của khoa TCNH còn được hỗ trợ hợp tác bởi các đối tác lớn trong và ngoài nước như: Bảo hiểm Tiền gửi Việt nam, Ủy Ban giám sát tài chính quốc gia, Ngân hàng TMCP Quân đội, Ngân hàng Ngoại thương, Ngân hàng Công thương chi nhánh Hà Nội. Đặc biệt, hoạt động NCKH của Khoa còn có sự tham gia tích cực, nhiệt tình, chất lượng của các học viên cao học và sinh viên của Khoa.
Khoa TCNH đã và đang chủ trì, tham gia thực hiện 02 Đề tài cấp Nhà nước, 10 đề tài cấp Bộ và Đại học Quốc gia, hơn 20 đề tài cấp cơ sở. Trong năm 2013-2014, Khoa TCNH đã tích cực, chủ động tìm kiếm các đề tài, dự án nghiên cứu ngoài nguồn kinh phí của Đại học Quốc gia như: Đề tài “Xây dựng chuỗi giá trị nấm tại Ninh Bình” cho Ủy Ban nhân dân tỉnh Ninh Bình,  Dự án hợp tác nghiên cứu “ Ứng dụng xây dựng chỉ số CGI cho Ngân hàng TMCP Quân đội”, hoàn thiện hồ sơ Đề án “Nâng cao năng lực quản trị công ty cho các NHTM Việt Nam” cho Ngân hàng Thế giới. Dự kiến trong năm 2014, Khoa TCNH sẽ tìm kiếm 01 đề tài cấp tỉnh và 01 đề tài/ dự án quốc tế.
4. Nghiên cứu khoa học sinh viên
Là một khoa có thế mạnh và truyền thống NCKH sinh viên, các câu lạc bộ sinh viên NCKH Chất lượng cao đã ban đầu được hình thành, tạo nền tảng cho các sinh viên tham gia NCKH. Khoa cũng chú trọng thu hút, tìm kiếm các nguồn tài trợ cho NCKH sinh viên, quỹ NCKH sinh viên hiện nay của Khoa TCNH có tổng giá trị 30 triệu do Ngân hàng TMCP Quân đội tài trợ.
Hàng năm, hoạt động NCKH sinh viên đã thu hút được hàng chục công trình nghiên cứu có chất lượng tốt. Trong 3 năm liền 2011-2013, Khoa TCNH đều có sinh viên đạt giải cấp Trường, đặc biệt năm 2012-2013 có sinh viên Phùng Đức Quyền, lớp QH2009-E-TCNHTA đạt giải Nhất NCKHSV cấp ĐHQGHN và giải Nhất Tài năng khoa học trẻ với đề tài “Đánh giá độ ổn định của các NHTM Việt Nam”.


Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn