Loading...
Lịch công tác tuần Ban Chủ nhiệm Khoa TCNH (Tuần từ 25/12/2017 đến 29/12/2017)

(Lịch trực vpk:  Thứ 2, 4, 6 - PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú; Thứ 2, 3, 5 - TS. Đinh Thị Thanh Vân)
Ngày Công việc Người thực hiện
Thứ 2 (25/12/2017)    
09:00 - P.512 Họp giao ban BCNK và chuyên viên PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú, TS. Đinh Thị Thanh Vân
Thứ 3 (26/12/2017)    
Cả ngày Làm việc tại Vpk  TS. Đinh Thị Thanh Vân
Thứ 4 (27//12/2017)    
15:15 - P.801 Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt và Đảng ủy cơ sở PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú
Thứ 5 (28/12/2017)    
Cả ngày Làm việc tại Vpk  TS. Đinh Thị Thanh Vân
Thứ 6 (29/12/2017)    
10:00 - P.601 Họp HĐ xét khen thưởng HV, NCS PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú
10:30 - P.601 HĐ xét tốt nghiệp sinh viên Chính quy TS. Đinh Thị Thanh Vân
15:30 - P.601 Hội đồng tuyển dụng giảng viên Khoa TCNH PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú, TS. Đinh Thị Thanh Vân
 
Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn