Loading...
Danh sách cố vấn học tập cho các khóa sinh viên Khoa Tài chính - Ngân hàng

Danh sách giảng viên đang tham gia cố vấn học tập cho sinh viên
 

STT

Họ tên GV

Chức vụ

Cố vấn học tập cho Khóa

Email/ Điện thoại

1

TS. Đinh Thị Thanh Vân

Phó CNK

QH-2014-E TCNH-CLC

vandtt@vnu.edu.vn/ 0904 641 686

2

TS. Đinh Xuân Cường

Giảng viên

QH-2013-E TCNH-LK

cuongdx@vnu.edu.vn/ 0936 173 468

3

TS. Nguyễn Phú Hà

CNBM

QH-2014-E TCNH

mshaphunguyen@yahoo.com/ 0903 541 976

4

ThS. Trịnh Thị Phan Lan

Giảng viên

QH-2013-E TCNH-LK

lantp80@yahoo.com/ 0916 962 299

5

ThS. Nguyễn Tiến Thành

Giảng viên

QH-2013-E TCNH

tienthanh@vnu.edu.vn/ 0935 216 886

6

ThS. Nguyễn Quốc Việt

Giảng viên

QH-2014-E TCNH-NN
QH-2014-E TCNH-LUAT
QH-2014-E TCNH-NB

ngqviet@vnu.edu.vn/ 0915 080 977

7

TS. Đinh Thị Thanh Vân

Phó CNK

QH-2015-E TCNH-CLC

vandtt@vnu.edu.vn/ 0904 641 686

8

PGS. TS. Nguyễn Văn Hiệu

CNBM

QH-2015-E TCNH

nguyenhieudhqg@gmail.com/ 0936 305 681

9

TS. Nguyễn Thế Hùng

Giảng viên

QH-2015-E TCNH-NN
QH-2015-E TCNH-LUAT
QH-2015-E TCNH-NB

hungnt@vnu.edu.vn/ 0989 243 592

10

PGS. TS. Nguyễn Văn Hiệu

CNBM

QH-2016-E TCNH

nguyenhieudhqg@gmail.com/ 0936 305 681

11

ThS. Tô Lan Phương

Giảng viên

QH-2016-E TCNH.CLC

phuongtl@vnu.edu.vn/ 0919 471 896

12

ThS. Nguyễn Tiến Thành

Giảng viên

QH-2016-E TCNH-NN
QH-2016-E TCNH-LUAT
QH-2016-E TCNH-NB

tienthanh@vnu.edu.vn/ 0935 216 886

13

TS. Trịnh Thị Phan Lan

Giảng viên

QH-2017E TCNH CLC

Lantp80@yahoo.com/ 0916962299

14

ThS. Lê Thị Phương Thảo

Giảng viên

QH-2018E TCNH CLC 1

Phuongthao185@gmail.com/ 0912807187

15

TS. Nguyễn Thị Nhung

Giảng viên

QH-2018E TCNH CLC 2

Nguyenthinhung.1684@gmail.com/ 0962896668

16

TS. Vũ Thị Loan

Giảng viên

QH-2018E TCNH CLC 3

Loanvu.kttn@gmail.com/ 0974943069

17

ThS. Lê Thị Ngọc Phượng

Giảng viên

QH-2018E TCNH Bằng kép

Phuongltn2016@gmail.com/ 0906099960

Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn