Loading...
Khung chương trình đào tạo cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng (Bằng kép)

Khung chương trình đào tạo áp dụng cho các chương trình đào tạo bằng kép ngành Tài chính - Ngân hàng xem tại đây.

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn