Loading...
Giới thiệu chung về Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN)

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) là tổ chức tài chính Nhà nước được thành lập theo Quyết định số 1394/QĐ-TTg, ngày 13 tháng 08 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, thực hiện chính sách bảo hiểm tiền gửi, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.
Chức năng và nhiệm vụ của BHTGVN được quy định tại Luật Bảo hiểm tiền gửi số 06/12/QH13.
BHTGVN hiện là đối tác chiến lược của Trường Đại học Kinh tế về nghiên cứu khoa học, hợp tác phát triển và đào tạo trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Sau khi ký kết MOU tháng 9 năm 2013, hai bên đã cộng tác chặt chẽ triển khai nhiều hoạt động hợp tác: tổ chức các hội thảo quốc tế, đề tài nghiên cứu về quản trị công ty trong ngân hàng, tái cấu trúc ngân hàng và nâng cao kiến thức của người gửi tiền. Dự kiến trong năm 2014, hai bên sẽ đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trên lĩnh vực đào tạo và tư vấn.

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn