Loading...
Văn phòng Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐHKT

Danh sách cán bộ văn phòng Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐHKT

Công việc
Liên hệ

- Trợ lý Nghiên cứu khoa học
- Công tác sinh viên
- Nhân sự
- Website
- ISO

- Đảm bảo chất lượng
 

Nguyễn Thị Xuân Thu
ĐT: (84-4) 37547506 + 551

Email: thuntx@vnu.edu.vn
 

- Trợ lý Đào tạo
- Kế hoạch nhiệm vụ

Hoàng Bảo Ngọc

ĐT: (84-4) 37547506 + 551
Email:
ngochb@vnu.edu.vn


___________________

Địa chỉ liên hệ:

Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Phòng 512, Nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Ðiện thoại: (84-4) 37547506 + máy lẻ 551, 552; Fax:(84-4) 3754676

Email: tcnh_kt@vnu.edu.vn;
Website:
http://ueb.vnu.edu.vn; http://tcnh.ueb.edu.vn

Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-4) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn