Loading...
Lịch nộp bài thu hoạch học phần Kiến tập

Khoa TCNH thông báo đề bài làm báo cáo thu hoạch học phần Kiến tập học kỳ 2 năm học 2018-2019. Chi tiết xem tại đây 
Sinh viên lưu ý làm theo đúng yêu cầu trong đề bài.
Lớp trưởng có trách nhiệm thu bài, lập danh sách các bạn nộp bài (có ký tên từng bạn) và nộp kèm bài của cả lớp lên VPK hạn cuối trước 16h00 ngày 7/6/2019.
 
Trân trọng thông báo.

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn