Loading...
KẾT QUẢ XÉT TÊN ĐỀ TÀI K26 - ĐỢT 2

Khoa Tài chính - Ngân hàng gửi anh chị kết quả HĐ xét duyệt cấp Trường tên đề tài K26 - đợt 2
- Đối với học viên được được thông qua tên đề tài: Lớp cử đại diện lên Văn phòng Khoa nhận Quyết định giao tên đề tài và GVHD cho lớp trong tuần sau (9-10/5/2019)
Mỗi học viên nhận 2 bản: 1 bản gửi GVHD (bắt buộc) & 1 bản giữ trong suốt quá trình học để làm thủ tục nộp luận văn cuối cùng. Kết quả nghiên cứu sơ bộ và luận văn phải làm theo đúng tên đề tài trong Quyết định.

Đề nghị các học viên triển khai thực hiện Kết quả nghiên cứu sơ bộ và nộp Khoa theo đúng kế hoạch (trước 30/7/2019).

Trân trọng thông báo./


Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn