Loading...
Thông báo nộp Khóa luận học kỳ 2 năm học 2018-2019

Căn cứ lịch trình thực hiện khóa luận năm học 2018-2019 đã thông báo, Khoa TCNH thông báo thời hạn nộp bài Khóa luận học kỳ 2 năm học 2018-2019 như sau:


- Các chương trình chuẩn: Nộp 1 bản bìa cứng và 6 bản bìa mềm hoàn thiện.

- Chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình đào tạo chuẩn quốc tế: Nộp 1 bản bìa cứng và 7 bản bìa mềm hoàn thiện. 
 
Thời  hạn nộp trước 14h00 ngày 6/5/2019. Tại VPK P512 Khoa TCNH.
Sau thời hạn trên sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm 
 
Trân trọng./. 
 

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn