Loading...
Thông báo nộp hoàn thiện công trình Nghiên cứu khoa học sinh viên

Khoa TCNH thông báo các nhóm sinh viên đăng ký thực hiện NCKH nộp sản phẩm đã hoàn thiện đầy đủ theo yêu cầu như sau:
 
 
 
2.  Số lượng: 4 bản hoàn chỉnh/ 1 nhóm
 
3. Thời gian nộp: trước ngày  12/4/2019
 
Các nhóm sinh viên đạt yêu cầu sau khi thẩm định sẽ được thông báo tham dự báo cáo tại Hội nghị NCKH cấp Khoa. 
 
4. Thời gian dự kiến tổ chức Hội nghị NCKH cấp khoa: 8h30 ngày 26/4/2019 tại P511 E4 
 
Trân trọng thông báo./. 

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn