Loading...
Lịch công tác tuần Ban Chủ nhiệm Khoa Tài chính - Ngân hàng năm 2019

 
NgàyCông việcLãnh đạo tham dự
Thứ 2Họp giao ban lãnh đạo Khoa và chuyên viên 
PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú
TS. Đinh Thị Thanh Vân 
Thứ 3Trực lãnh đạo PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú 
Thứ 4 Trực lãnh đạo
TS. Đinh Thị Thanh Vân  
Thứ 5Trực lãnh đạo
PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú 
Thứ 6 Trực lãnh đạo   TS. Đinh Thị Thanh Vân
Khoa TCNH 

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn