Loading...
Thông báo thực hiện niên luận khóa QH2016E TCNH 2019

Khoa TCNH thông báo đăng ký đề tài niên luận dành cho sinh viên khóa QH2014, QH2015, QH2016 các hệ đào tạo năm học 2018- 2019 như sau:
 
Sinh viên vào link dưới đây để đăng ký vào "danh sách đăng ký dự kiến đề tài và GVHD niên luận 2019":
Lưu ý: Sinh viên điền đầy đủ thông tin, những bạn thiếu thông tin sẽ không được chấp nhận.
 
Thời hạn đăng ký: trước 15h00 ngày 25/4/2019 
 
 
 
Trân trọng./. 
 
 

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn