Loading...
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Trường Đại học Kinh tế và Hiệp hội kế toán công chứng Anh ACCA

Khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo về Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Trường Đại học Kinh tế và Hiệp hội kế toán công chứng Anh ACCA, chi tiết như sau

MOU SINGING CEREMONY BETWEEN VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY – UNIVERSITY OF ECONOMICS & BUSINESS

& THE ASSOCIATION OF CERTIFIED CHARTER ACCOUNTANTS

Thời gian/Time: 2:30pm-6:30pm Thứ 5 ngày 20 tháng 09 năm 2018/Thursday, 20th September 2018

Địa điểm/Venue: P801, Trường Đại Học Kinh tế - Đại học Quốc gia – 114 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội/VNU-UEB – 114 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi

2h15 - 2h30

Đón khách

Guest welcome

2h30 - 2h35

Khai mạc, giới thiệu đại biểu

Opening speech and introduce VIP guests

2h35 - 2h40

PGS.TS. Nguyễn Anh Thu – Phó Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế - ĐHQG phát biểu

Speech of Assoc Prof. Dr Nguyen Anh Thu – Vice Rector, VNU-UEB

2h40 - 2h45

Bà Nguyễn Thụy Minh Châu – Giám đốc ACCA Khu vực Mê Kông phát biểu

Speech of Ms. Nguyen Thuy Minh Chau – Head of Mekong, ACCA

MoU Signing Ceremony – Lễ Ký kết Biên bản ghi nhớ

2h45 - 2h50

Lễ ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác - MOU signing ceremony

PGS.TS. Nguyễn Anh Thu – Phó Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế - ĐHQG phát biểu

Bà Nguyễn Thụy Minh Châu – Giám đốc ACCA Khu vực Mê Kông

Assoc Prof. Dr Nguyen Anh Thu – Vice Rector, VNU-UEB

Ms. Nguyen Thuy Minh Chau – Head of Mekong, ACCA

2h50 - 3h00

Tặng kỷ niệm chương, sách, chụp ảnh – Gift Exchange, book and photo taking session

3h00 – 3h05

Phát biểu chúc mừng – Ông Nguyễn Viết Thịnh, Phó Chủ tịch, Ủy ban hội viên ACCA tại Việt Nam; Giám đốc Điều hành, CTCP DNXH Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam; Trưởng Ban Giám khảo Giải thưởng Báo cáo Phát triển bền vững, Giải thưởng Báo cáo Thường niên Việt Nam

Congratulations speech – Mr Nguyen Viet Thinh, Vice President, ACCA Vietnam member committee; CEO, Vietnam Institute of Director; Head of Sustainability Reporting Awards Judge- Vietnam Annual Awards

3h05 – 3h10

Chụp ảnh – Photo taking

Tọa đàm chuyên môn: Báo cáo tích hợp - Technical updates roundtable: Integrated Reporting

3h10 – 3h30

Trình bày của nghiên cứu viên UEB về tổng quan áp dụng Báo cáo tích hợp tại Việt Nam

Overview of application in Vietnam for (IR) (UEB researcher's presentation)

3h30 – 4h15

Trình bày của Jimmy, Trưởng Bộ phận Bền vững, ACCA toàn cầu trình bày về Báo cáo tích hợp – trên cơ sở các nghiên cứu khảo sát ACCA và sự gắn kết với kế toán bền vững

Jimmy Greer, Head of Sustainability, ACCA Global’s presentation on IR- recent ACCA’s research and link to green accounting

4h15 – 4h30

Thảo luận/ Discussion

Jimmy Greer, Nguyễn Viết Thịnh, giảng viên UEB và các trường ĐH khác

Jimmy Greer, Nguyen Viet Thinh; UEB lecturers and lecturers from other Unis

Tea-break – Nghỉ giải lao

Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên: Nắm bắt thay đổi. Định hình tương lai - Student Career orientation: Embracing Change. Shaping Futures

5h00 - 5h10

Giới thiệu và trò chơi khởi động

Introduction & warm-up games

5h10 - 5h40

Tương lai của chuyên gia kế toán tài chính chuyên nghiệp - Câu chuyện Hội viên ACCA Ông Nguyễn Viết Thịnh, Phó Chủ tịch, Ủy ban hội viên ACCA tại Việt Nam; Giám đốc Điều hành, CTCP DNXH Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam; Trưởng Ban Giám khảo Giải thưởng Báo cáo Phát triển bền vững, Giải thưởng Báo cáo Thường niên Việt Nam

What your future will look like as a professional accountant the world needs? An ACCA member story

Mr Nguyen Viet Thinh, Vice President, ACCA Vietnam member committee; CEO, Vietnam Institute of Director; Head of Sustainability Reporting Awards Judge- Vietnam Annual Awards

5h40 - 6h00

ACCA sẽ hỗ trợ định hình tương lai của bạn như thế nào?

Bà Lê Thị Hậu, Giám đốc Đào tạo, ACCA Mekong

How ACCA can support shaping your future?

Ms Le Thi Hau, Head of Learning, ACCA Mekong

6h00 – 6h30

Hỏi đáp/Q&A

Đại diện ACCA tham gia: Jimmy Greer, Nguyễn Viết Thịnh, Lê Thị Hậu

ACCA reps: Jimmy Greer, Nguyen Viet Thinh, Le Thi Hau

6h30

Chụp hình và Kết thúc

Photo taking & Closing


Trân trọng kính mời Thầy/Cô, và các anh chị quan tâm tham dự./.
 
VPK 

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn