Loading...
Lịch bảo vệ kết quả sơ bộ 4.2018

Gửi các anh chị học viên cao học,

Khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo lịch các Hội đồng đánh giá KQNCSB đợt tháng 4/2018 cho K25- lớp1 . File đính kèm gồm 2 sheet: danh sách học viên thuộc các Hội đồng và lịch từng Hội đồng.

Lưu ý:

1. Mỗi Hội đồng có 6-7 học viên. Mỗi học viên sẽ có khoảng 10 phút bao gồm cả trình bày (không yêu cầu trình bày slide) và phần nhận xét của các thầy cô. Đề nghị các học viên đến đúng giờ, nếu qua 5 phút gọi tên, học viên không có mặt coi như chủ động không tham dự bảo vệ và chịu hoàn toàn trách nhiệm.

2. Những học viên không tham dự Hội đồng nếu không có lý do chính đáng sẽ coi như không được thông qua và phải nộp phí theo quy định của Trường để xin đăng ký làm bảo vệ lại kết quả sơ bộ ở Hội đồng tiếp theo.

3. Những học viên không được thông qua KQNCSB: trong vòng 1 tháng kể từ khi kết thúc Hội đồng phải nộp lại KQNCSB lên Khoa xin bảo vệ lại và nộp phí theo quy định.

4. Đề nghị tất cả các học viên lên Văn phòng Khoa nhận bản photo biên bản Hội đồng và nhận xét của các thầy cô trong Hội đồng từ ngày 15/5- 30/5/2018 để sau làm thủ tục bảo vệ luận văn cuối cùng (có thể nhờ người lấy hộ). Sau thời gian kể trên, nếu học viên không liên hệ để lấy biên bản, học viên hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Trân trọng./.

Đính kèm

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn