Loading...
Lịch công tác tuần Ban Chủ nhiệm Khoa TCNH (Tuần từ 11/12/2017 đến 15/12/2017)

(Lịch trực vpk:  Thứ 2, 4, 6 - PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú; Thứ 2, 3, 5 - TS. Đinh Thị Thanh Vân)
Ngày Công việc Người thực hiện
Thứ 2 (11/12/2017)    
09:00 - P.512 Họp giao ban BCNK và chuyên viên PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú, TS. Đinh Thị Thanh Vân
14:30 - P.601 Họp về mở/hủy các lớp môn học học kỳ II năm học 2017-2018 TS. Đinh Thị Thanh Vân
Thứ 3 (12/12/2017)    
08:30 - P.801 Dự Hội nghị cán bộ lớp, Đoàn TN, Hội sinh viên TS. Đinh Thị Thanh Vân
14:30 - P.601 Họp với Giáo sư, Phó Giáo sư của Trường ĐHKT về Chiến lược phát triển trường PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú
Thứ 4 (13//12/2017)    
Cả ngày Làm việc tại Vpk PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú
Thứ 5 (14/12/2017)    
08:30 - P.601 Họp về đề án tuyển sinh  TS. Đinh Thị Thanh Vân
Thứ 6 (15/12/2017)    
10:00 - P.601 Họp về chương trình đào tạo liên ngành PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú
 
Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn