Loading...
Các văn bản hướng dẫn

Loại văn bản

Tải tài liệu

 Hướng dẫn chế độ cho sinh viên (Trợ cấp xã hội)

Download

 Thông báo miễn giảm học phí cho sinh viên

Download

Thông báo hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số

Download

Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn