Loading...
Danh sách cố vấn học tập cho các khóa sinh viên Khoa Tài chính - Ngân hàng

STT

GVCN

Email/SĐT

Chức vụ

Lớp phụ trách

1

TS. Đinh Thị Thanh Vân

vandtt@vnu.edu.vn/ 0904 641 686

Phó CNK

QH-2015-E TCNH-CLC

2

PGS. TS. Nguyễn Văn Hiệu

nguyenhieudhqg@gmail.com/ 0936 305 681

CNBM

QH-2015-E TCNH

3

PGS. TS. Nguyễn Văn Hiệu

nguyenhieudhqg@gmail.com/ 0936 305 681

CNBM

QH-2016-E TCNH

4

ThS. Tô Lan Phương

phuongtl@vnu.edu.vn/ 0919 471 896

Giảng viên

QH-2016-E TCNH.CLC

5

TS. Trịnh Thị Phan Lan

Lantp80@yahoo.com/ 0916962299

Giảng viên

QH-2017E TCNH CLC

6

TS. Trần Thị Vân Anh

anhdhqg@gmail.com/0858847676

Giảng viên

QH2017E TCNH

7

ThS. Lê Thị Phương Thảo

Phuongthao185@gmail.com/ 0912807187

Giảng viên

QH-2018E TCNH CLC 1

8

TS. Nguyễn Thị Nhung

Nguyenthinhung.1684@gmail.com/ 0962896668

Giảng viên

QH-2018E TCNH CLC 2

9

TS. Vũ Thị Loan

Loanvu.kttn@gmail.com/ 0974943069

Giảng viên

QH-2018E TCNH CLC 3

10

TS. Trần Thị Vân Anh

anhdhqg@gmail.com/0858847676

Giảng viên

QH-2019E TCNH CLC 1

11

ThS. Nguyễn Quốc Việt

ngqviet@vnu.edu.vn/0915080977

Giảng viên

QH-2019E TCNH CLC 2

12

ThS. Lê Thị Phương Thảo

Phuongthao185@gmail.com/ 0912807187

Giảng viên

QH-2019E TCNH CLC 3

13

ThS. Phùng Thị Thu Hương

huong.phung2909@gmail.com/0969290991

Giảng viên

QH-2019E TCNH CLC 4

Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn