Loading...
Thông tin cộng tác viên

Giảng viên thỉnh giảng và Cộng tác viên trong nước

GS.TS. Phạm Quang Trung  

PGS.TS. Đào Văn Hùng

PGS.TS. Nguyễn Phú Giang

PGS.TS. Lưu Thị Hương

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Huệ 

PGS.TS. Trần Đăng Khâm

PGS.TS. Trịnh Thị Hoa Mai

PGS.TS. Lê Hoàng Nga, UBCKNN

TS. Mai Anh

TS. Nguyễn Nguyệt Anh, Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC)

TS. Lưu Anh Đức

TS. Vũ Hà Cường, Ban Kinh tế TW

TS. Lê Hải, NH TMCP Quân đội

TS. Đinh Thế Hùng

TS. Nguyễn Thị Thanh Hương, NHNN

TS. Phạm Bảo Khánh, BHTGVN

TS. Nguyễn Sơn, UBCKNN

TS. Nguyễn Quốc Toản, UBKTTW

TS. Nguyễn Anh Tùng, Bộ Tài chính


TS. Nguyễn Thị Thư

TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy

TS. Nguyễn Đức Trung, NHNN

TS. Hoàng Việt Trung, NHNN

ThS. Trịnh Ngọc Đức

ThS. Võ Thị Ngọc Hà

Giảng viên thỉnh giảng và cộng tác viên nước ngoài

Michaël Goujon, Université d’Auvergne

Dr. Wayne Carroll, Ohio State University 

Timothy Vaughan, Ohio State University 

Catherine Yap Co, University of Nebraska at Omaha

Dupuy Michel, Université Montesquieu Bordeaux IV

Cardebat Jean-Marie, Bordeaux University

Yves Jégourel, Université Montesquieu Bordeaux IV

Métais Joel, International Economics and Finance 

TS. Đặng Việt Anh, University of Mancheste

TS. Quách Mạnh Hào, University of Lincoln

TS. Trần Thị Hiền, Swinburne University of Technology

ThS. Hoàng D. Quan, AI Capital

 

Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn