Loading...
Thông tin cộng tác viên

STT

Tên

Đơn vị công tác

Thông tin liên hệ

Giảng viên thỉnh giảng và Cộng tác viên trong nước

1

GS.TS. Phạm Quang Trung

Học viện Quản lý giáo dục

phamquangtrung@neu.edu.vn

2

PGS.TS. Trần Thị Thái Hà

Đại học Quốc gia Hà Nội

thaihahnu@yahoo.com

3

PGS.TS. Đào Văn Hùng

Học Viện chính sách và phát triển

daohung@apd.edu.vn

4

PGS.TS. Nguyễn Phú Giang

Đai học Thương mại

 

5

PGS.TS. Lưu Thị Hương

Đại học Kinh tế Quốc dân

huonglt@neu.edu.vn

6

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Huệ

Đại học Kinh tế Quốc dân

huenm@neu.edu.vn

7

PGS.TS. Trần Đăng Khâm

 Đại học Kinh tế Quốc dân  khamtd@neu.edu.vn

8

PGS.TS. Trịnh Thị Hoa Mai

 Đại học Quốc gia Hà Nội  0989081543

9

PGS.TS. Lê Hoàng Nga

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 0904173736

10

TS. Mai Anh

   

11

TS. Nguyễn Nguyệt Anh

Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC)

 

12

TS. Lưu Anh Đức

   

13

TS. Vũ Hà Cường

Ban Kinh tế TW

 vuhacuong@gmail.com

14

TS. Lê Hải

NH TMCP Quân đội

 

15

TS. Đinh Thế Hùng

   

16

TS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Ngân hàng Nhà nước

 thanhhuongsbv@gmail.com

17

TS. Phạm Bảo Khánh

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam  

18

TS. Nguyễn Sơn

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 sonn@ssc.gov.vn

19

TS. Nguyễn Quốc Toản

UBKTTW

 

20

TS. Nguyễn Anh Tùng

Bộ Tài chính

 

21

TS. Nguyễn Thị Thư

   

22

TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy

 Đại học Quốc gia Hà Nội  nhthuykt@gmail.com

23

TS. Nguyễn Đức Trung

Ngân hàng Nhà nước

 

24

TS. Hoàng Việt Trung

Ngân hàng Nhà nước

 trunghv124@yahoo.com

25

ThS. Trịnh Ngọc Đức

   

26

ThS. Võ Thị Ngọc Hà

   

Giảng viên thỉnh giảng và cộng tác viên nước ngoài

1

Richard Derek Beason

Alberta University

 dick.beason@ualberta.ca

2

Michaël Goujon

Université d’Auvergne

 

3

Dr. Wayne Carroll

Ohio State University

 

4

Timothy Vaughan

Ohio State University

 

5

Catherine Yap Co

University of Nebraska at Omaha

 

6

Métais Joel

International Economics and Finance

 joel.metais@dauphine.fr

7

TS. Đặng Việt Anh

University of Manchester

 vietanh.dang@manchester.ac.uk

8

TS. Quách Mạnh Hào

University of Lincoln

 hquach@lincoln.ac.uk

9

TS. Trần Thị Hiền

Swinburne University of Technology

 

10

ThS. Hoàng D. Quan

AI Capital

 

11

Assoc. Hieu V. Phan

University of Massachusetts Lowell

 hieu_phan@uml.edu

12

Prof. Steven Freund

University of Massachusetts Lowell

 steven_freund@uml.edu
Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn