Loading...
Thông báo tuyển sinh Sau đại học ngành Tài chính - Ngân hàng năm 2022

Năm 2022, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức hai đợt tuyển sinh sau đại học:  

1. Thời gian tuyển sinh:

1.1 Đợt 1:

 • Thời gian đăng ký: từ 8h00 ngày 17/01/2022 đến 17h00 ngày 08/04/2022 
 • Thời gian thi tuyển: 16/04/2022

1.2 Đợt 2:

 • Thời gian đăng ký: 8h00 ngày 05/05/2022 đến 17h00 ngày 30/08/2022
 • Thời gian thi tuyển : 17/9/2022

2. Chỉ tiêu, các ngành và môn thi tuyển:

2.1. Bậc đào tạo Thạc sĩ

Ngành/Chuyên ngành

Chỉ tiêu cả năm (Dự kiến)

Các môn thi tuyển

Môn cơ bản

Môn cơ sở

Tài chính - Ngân hàng 

70 ( 10 chỉ tiêu tuyển thằng từ cử nhân lên )

Đánh giá năng lực

Kinh tế học

2.2. Bậc đào tạo Tiến sĩ

Ngành tuyển sinh

Chỉ tiêu cả năm ( Dự kiến)

Hồ sơ chuyên môn

Ghi chú

Tài chính – Ngân hàng

5

Đánh giá Hồ sơ chuyên môn 

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

 

3. Thời gian đào tạo chuẩn: 

- Đối với đào tạo tiến sĩ: 3 năm đối với người có bằng thạc sĩ; 4 năm đối với người chưa có bằng thạc sĩ.

- Đối với đào tạo thạc sĩ: 2 năm.

4. Yêu cầu về môn thi Tiếng Anh:

5.1. Đối với thí sinh dự thi tiến sĩ: Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải đạt yêu cầu về năng lực tiếng Anh phù hợp với yêu cầu về ngoại ngữ của chương trình đào tạo, được minh chứng bằng một trong những văn bằng, chứng chỉ sau:

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng tiếng Anh; 

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ tiếng Anh hoặc ngành sư phạm ngôn ngữ tiếng Anh do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

- Một trong các chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ Bậc 4 trở lên (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam), được ĐHQGHN công nhận (quy định tại Phụ lục 4 và Phụ lục 5 của văn bản này), còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

* Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học chương trình đào tạo tiến sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương) trở lên mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt; đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai theo quy định của cơ sở đào tạo (nếu có) trừ trường hợp là người bản ngữ của ngôn ngữ được sử dụng trong chương trình đào tạo.

5.2. Đối với thí sinh dự thi thạc sĩ: Ứng viên đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ của chương trình dự tuyển được minh chứng bằng một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ tiếng Anh, ngành sư phạm ngôn ngữ tiếng Anh hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành được thực hiện bằng ngôn ngữ tiếng Anh; 

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN cấp trong thời gian không quá 2 năm có chuẩn đầu ra về tiếng Anh đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ để dự tuyển CTĐT thạc sĩ (và thí sinh đã có chứng chỉ tiếng Anh đáp ứng chuẩn đầu ra trước khi tốt nghiệp CTĐT trình độ đại học;

 - Một trong các chứng chỉ tiếng Anh đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và được ĐHQGHN công nhận (phụ lục 4 và phụ lục 5), còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

* Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương) trở lên mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt; đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai theo quy định của cơ sở đào tạo (nếu có) trừ trường hợp là người bản ngữ của ngôn ngữ được sử dụng trong chương trình đào tạo.

5.3. Lưu ý: 

- Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

- Các chứng chỉ ngoại ngữ sẽ được Trường Đại học Kinh tế gửi cho các cơ sở cấp chứng chỉ để thẩm định tính xác thực của chứng chỉ. Thí sinh phải chịu trách nhiệm theo các quy định tuyển sinh Sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội về tính xác thực của chứng chỉ đã nộp.

- Các chứng chỉ do các cơ sở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Cần thơ: Áp dụng chứng chỉ cấp sau ngày 15/05/2019. Các chứng chỉ do các cơ sở Trường ĐH Vinh, Học viện An ninh nhân dân: Áp dụng chứng chỉ cấp sau ngày 08/5/2020.

6. Giới thiệu về chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng

Trường Đại học Kinh tế (UEB), Đại học Quốc gia Hà nội đã có bề dày nhiều năm đào tạo Thạc sĩ ngành Tài chính Ngân hàng, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế. Đảm nhận sứ mệnh dẫn dắt học thuật và tiên phong trong việc nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, từ năm 2022, chương trình và phương pháp tổ chức đào tạo hệ thạc sĩ nói chung và ngành Tài chính – Ngân hàng của UEB sẽ có những giá trị gia tăng vượt trội sau đây:

 1. Chương trình được tái cấu trúc theo hướng có thêm những học phần mới hiện đại và cập nhật xu hướng chuyển đổi số của nền kinh tế như: Ngân hàng số, Tài chính số, Ứng dụng học máy trong tài chính…
 2. Chương trình được cải tiến theo hướng gia tăng khả năng tiếp cận và ứng dụng ngay kiến thức vào thực tiễn. Các học phần: Thực tập thực tế I và II (tổng số 6 tín chỉ) sẽ giúp học viên trải nghiệm thực tế tại các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, ngân hàng, công ty chứng khoán… giúp học viên cải thiện nhanh khả năng tiếp ứng công việc trong mọi môi trường công tác.
 3. Chương trình có định hướng tích hợp với các môn học trong chương trình Quản trị rủi ro tài chính (FRM) của GARP, chương trình Thạc sĩ Fintech nhằm tạo điều kiện cho học viên có thể chuyển kết quả học tập sang các chương trình đào tạo tương đương khác.
 4. Học viên được tham dự các buổi Talkshow của các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước (ít nhất 2 lần) trong khóa đào tạo và các Mini Talkshow trong các học phần đào tạo. Học viên có thể được cấp giấy chứng nhận tham gia các buổi Seminar, Talkshow… của các chuyên gia hàng đầu quốc tế và trong nước.
 5. Học viên được cung cấp tài liệu miễn phí (slides bài giảng, bản mềm tài liệu…) và được cấp tài khoản khai thác miễn phí thư viện tài liệu phong phú của đại học Quốc gia Hà nội.
 6. Học viên được trải nghiệm cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng học hiện đại, không gian sáng tạo, được cung cấp Teabreak miễn phí trong thời gian đào tạo; được phục vụ bởi đội ngũ chuyên viên nhiệt tình, tận tâm và chuyên nghiệp.
 7. Học viên được học tập và nghiên cứu cùng với đội ngũ các nhà giáo, nhà nghiên cứu chuyên nghiệp, trình độ học thuật cao, được đào tạo bài bản ở các nước tiên tiến trên thế giới (Anh, Mỹ, Pháp, Úc…); đặc biệt đội ngũ giảng viên trẻ có tư duy năng động, nhiệt huyết, kiến thức cập nhật trưởng thành từ những nền kinh tế lớn trên thế giới.
 8. Học viên có thành tích học tập tốt có thể nhận được học bổng từ chương trình hoặc học bổng từ các nhà tài trợ trong và ngoài nước.
 9. Học viên có kết quả học tập tốt có thể được xem xét chuyển tiếp nghiên cứu sinh hoặc tham gia các chương trình đào tạo cấp học bổng của các tổ chức trong nước và nước ngoài.
 10. Học viên có thành tích tốt được tạo điều kiện tham gia cùng đội ngũ các nhà khoa học thực hiện các đề án, dự án nghiên cứu, công bố kết quả nghiên cứu và được hỗ trợ kinh phí để thực hiện nhiệm vụ.

Cần trên tay tấm bằng tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng của trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà nội – Trường đại học danh giá nằm trong Top 500 thế giới là một sự tự hào với tất cả các thế hệ học viên và sinh viên!

7. Lệ phí đăng ký hồ sơ dự thi:   

7.1. Đối với thí sinh dự thi tiến sĩ:

- Lệ phí đăng ký hồ sơ dự thi: 60.000 đồng/thí sinh

- Lệ phí dự thi: 200.000 đồng/thí sinh 

7.2. Đối với thí sinh dự thi thạc sĩ:

- Lệ phí đăng ký hồ sơ dự thi: 60.000 đồng/thí sinh

- Lệ phí dự thi: 310.000 đồng/thí sinh.

8. Thời gian công bố kết quả: Trước ngày 6/5/2022 (đợt 1) và trước ngày 04/10/2022 (đợt 2).

9. Thời gian nhập học dự kiến: Trước ngày 6/6/2022 (đợt 1) và trước ngày 08/10/2022 (đợt 2). 

10. Địa điểm liên hệ: 

Phòng Đào tạo: Phòng 401 Nhà E4, Trường Đại học Kinh tế, số 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 024.37547506 (máy lẻ 315); Website: http://ueb.edu.vn.

Thông tin chi tiết xin vui lòng truy cập: http://ueb.edu.vn/Tin-Tuc/UEB/Thong-bao-Tuyen-sinh-Sau-Dai-hoc-nam-2022/31534?fbclid=IwAR2kdgghBd6kpUkItrjWY9ESU0RDOvtStN9_-oBQ0AiEFNKV2kDoXqP8ZGg


Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn