Loading...
Thông báo tuyển sinh Sau đại học 2022

Năm 2022, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tổ chức hai đợt tuyển sinh sau đại học:  

1. Thời gian tuyển sinh:

1.1 Đợt 1:

 • Thời gian đăng ký: từ 8h00 ngày 17/01/2022 đến 17h00 ngày 08/04/2022 
 • Thời gian thi tuyển: 16/04/2022

1.2 Đợt 2:

 • Thời gian đăng ký: 8h00 ngày 05/05/2022 đến 17h00 ngày 30/08/2022
 • Thời gian thi tuyển : 17/9/2022

2. Các ngành đào tạo

2.1 Các ngành đào tạo Bậc đào tạo Thạc sĩ:

 • Kinh tế chính trị
 • Tài chính - Ngân hàng
 • Quản lý kinh tế 
 • Quản trị kinh doanh 
 • Kinh tế quốc tế
 • Kế toán
 • Chính sách công và phát triển

2.2 Các ngành đào tạo Bậc đào tạo Tiến sĩ

 • Kinh tế chính trị
 • Kinh tế quốc tế
 • Quản trị kinh doanh
 • Tài chính - Ngân hàng
 • Quản lý kinh tế

3. Chỉ tiêu, các ngành và môn thi tuyển:

3.1. Bậc đào tạo Thạc sĩ

TT

Ngành/Chuyên ngành

Chỉ tiêu cả năm (Dự kiến)

Các môn thi tuyển

Môn cơ bản

Môn cơ sở

1

Kinh tế chính trị

15

Kinh tế chính trị

Lịch sử các học thuyết kinh tế

2

Tài chính - Ngân hàng 

70 (10 chỉ tiêu tuyển thẳng) 

Đánh giá năng lực

Kinh tế học

3

Quản lý kinh tế 

85

Kinh tế chính trị

Quản trị học

4

Quản trị kinh doanh 

80

Đánh giá năng lực

Quản trị học

5

Kinh tế quốc tế

25

Đánh giá năng lực

Kinh tế quốc tế

6

Kế toán

25

Đánh giá năng lực

Nguyên lý kế toán

7

Chính sách công và phát triển

20

Đánh giá năng lực

Kinh tế học

3.2. Bậc đào tạo Tiến sĩ

TT

Các ngành tuyển sinh

Chỉ tiêu cả năm 

(Dự kiến)

 

Hồ sơ chuyên môn

Ghi chú

 1

Kinh tế chính trị

4

Đánh giá Hồ sơ chuyên môn

Ngoại ngữ:  Tiếng Anh

2

Kinh tế quốc tế

5

3

Quản trị kinh doanh

8

4

Tài chính - Ngân hàng

5

5

Quản lý kinh tế

8

 

4. Thời gian đào tạo chuẩn: 

- Đối với đào tạo tiến sĩ: 3 năm đối với người có bằng thạc sĩ; 4 năm đối với người chưa có bằng thạc sĩ.

- Đối với đào tạo thạc sĩ: 2 năm.

5. Yêu cầu về môn thi Tiếng Anh:

5.1. Đối với thí sinh dự thi tiến sĩ: Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải đạt yêu cầu về năng lực tiếng Anh phù hợp với yêu cầu về ngoại ngữ của chương trình đào tạo, được minh chứng bằng một trong những văn bằng, chứng chỉ sau:

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng tiếng Anh; 

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ tiếng Anh hoặc ngành sư phạm ngôn ngữ tiếng Anh do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

- Một trong các chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ Bậc 4 trở lên (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam), được ĐHQGHN công nhận (quy định tại Phụ lục 4 và Phụ lục 5 của văn bản này), còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

* Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học chương trình đào tạo tiến sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương) trở lên mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt; đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai theo quy định của cơ sở đào tạo (nếu có) trừ trường hợp là người bản ngữ của ngôn ngữ được sử dụng trong chương trình đào tạo.

5.2. Đối với thí sinh dự thi thạc sĩ: Ứng viên đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ của chương trình dự tuyển được minh chứng bằng một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ tiếng Anh, ngành sư phạm ngôn ngữ tiếng Anh hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành được thực hiện bằng ngôn ngữ tiếng Anh; 

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN cấp trong thời gian không quá 2 năm có chuẩn đầu ra về tiếng Anh đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ để dự tuyển CTĐT thạc sĩ (và thí sinh đã có chứng chỉ tiếng Anh đáp ứng chuẩn đầu ra trước khi tốt nghiệp CTĐT trình độ đại học;

 - Một trong các chứng chỉ tiếng Anh đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và được ĐHQGHN công nhận (phụ lục 4 và phụ lục 5), còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

* Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương) trở lên mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt; đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai theo quy định của cơ sở đào tạo (nếu có) trừ trường hợp là người bản ngữ của ngôn ngữ được sử dụng trong chương trình đào tạo.

5.3. Lưu ý: 

- Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

- Các chứng chỉ ngoại ngữ sẽ được Trường Đại học Kinh tế gửi cho các cơ sở cấp chứng chỉ để thẩm định tính xác thực của chứng chỉ. Thí sinh phải chịu trách nhiệm theo các quy định tuyển sinh Sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội về tính xác thực của chứng chỉ đã nộp.

- Các chứng chỉ do các cơ sở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Cần thơ: Áp dụng chứng chỉ cấp sau ngày 15/05/2019. Các chứng chỉ do các cơ sở Trường ĐH Vinh, Học viện An ninh nhân dân: Áp dụng chứng chỉ cấp sau ngày 08/5/2020.

6. Lệ phí đăng ký hồ sơ dự thi:   

6.1. Đối với thí sinh dự thi tiến sĩ:

- Lệ phí đăng ký hồ sơ dự thi: 60.000 đồng/thí sinh

- Lệ phí dự thi: 200.000 đồng/thí sinh 

6.2. Đối với thí sinh dự thi thạc sĩ:

- Lệ phí đăng ký hồ sơ dự thi: 60.000 đồng/thí sinh

- Lệ phí dự thi: 310.000 đồng/thí sinh.

7. Thời gian công bố kết quả: Trước ngày 6/5/2022 (đợt 1) và trước ngày 04/10/2022 (đợt 2).

8. Thời gian nhập học dự kiến: Trước ngày 6/6/2022 (đợt 1) và trước ngày 08/10/2022 (đợt 2). 

9. Địa điểm liên hệ: 

Phòng Đào tạo: Phòng 401 Nhà E4, Trường Đại học Kinh tế, số 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 024.37547506 (máy lẻ 315); Website: http://ueb.edu.vn.

Thông tin chi tiết xin vui lòng truy cập: http://ueb.edu.vn/Tin-Tuc/UEB/Thong-bao-Tuyen-sinh-Sau-Dai-hoc-nam-2022/31534?fbclid=IwAR2kdgghBd6kpUkItrjWY9ESU0RDOvtStN9_-oBQ0AiEFNKV2kDoXqP8ZGg

 


Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn