Loading...
TB: Thu KQ nghiên cứu sơ bộ LV đợt tháng 1/2022

Kính gửi anh chị HV, Khoa TCNH thông báo đợt thu KQNCSB luận văn Thạc sỹ đợt t1-2022.
Thời gian: từ 20/1 - 15/2/2022.
Hình thức thu: Học viên nộp bản mềm có xác nhận của GVHD (chữ ký hoặc email) kèm bản chụp quyết định phân công tên đề tài, qua link và đăng ký sau đây:
Lưu ý:
*Đối với các anh chị quá hạn học tập cần hoàn thiện thủ tục nộp học phí bổ sung với phòng Tài chính trước khi nộp bảo vệ sơ bộ LV.
*Các biểu mẫu và hướng dẫn vui lòng xem tại tin đã ghim trong page này.

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn