Loading...
TB V.v Thu Kết quả NC sơ bộ Luận văn đợt T5/2021

Khoa TCNH thông báo tới các học viên về việc thu nộp Kết quả nghiên cứu sơ bộ luận văn Thạc sỹ đợt tháng 5/2021 như sau:
1. Do tình hình dịch bệnh phức tạp, khoa sẽ lùi thời hạn thu nộp bản cứng KQNCSB luận văn cho đến khi có thông báo mới.
2. Đối với khóa QH2019 1,2: Yêu cầu học viên gửi bản mềm cho cán bộ lớp tập hợp, và cán bộ lớp gửi cho chuyên viên phụ trách: Phạm Duy Khánh – khanhpd@vnu.edu.vn – 0934461917. Thời hạn trước ngày 30/5/2021.
Đối với học viên các khóa khác: Nộp trực tiếp cho chuyên viên phụ trách: Phạm Duy Khánh – khanhpd@vnu.edu.vn – 0934461917. Kèm minh chứng đã hoàn thành các nghĩa vụ gia hạn học tập với Nhà trường. Thời hạn trước ngày 30/5/2021.
3. Lưu ý:
- Tên đề tài ghi trong KQNCSB phải đúng như trong quyết định giao tên đề tài.
- Bản mềm KQNCSB cần đính kèm ảnh chụp xác nhận đồng ý thông qua KQNCSB bằng email của GVHD, kèm bản chụp quyết định giao tên đề tài.
- Mẫu bìa, trình bày theo đúng quy định đã hướng dẫn về quy cách, bố cục và nội dung trình bày luận văn do Phòng Đào tạo hướng dẫn.
Trân trọng TB

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn