Loading...
Nhóm nghiên cứu và tư vấn Tài chính cá nhân

Tài chính cá nhân đề cập đến việc quản lý, chi tiêu, sử dụng tiền bạc và của cải của cá nhân và hộ gia đình với một mức độ rủi ro và các kế hoạch tương lai đã được dự kiến trước.

Tài chính cá nhân liên quan tới các quyết định, hoạt động liên quan tới tài chính của một cá nhân và hộ gia đình bao gồm lập ngân sách, tiết kiệm, bảo hiểm, đầu tư, hưu trí và di chúc. Kế hoạch tài chính cá nhân có thể thay đổi và phụ thuộc lớn vào mục tiêu trong từng giai đoạn của cuộc đời mỗi cá nhân và hộ gia đình. Nhóm nghiên cứu tư vấn tài chính cá nhân ra đời vào tháng 1 năm 2015, với hy vọng trở thành một địa chỉ, hình thành mạng lưới các nhà khoa học và thực tiễn quan tâm đến nghiên cứu và tư vấn về tài chính cá nhân, một chủ đề còn khá mới tại Việt Nam. Nhóm nghiên cứu bao gồm các thành viên đầu tiên:

Thành viên tại Việt Nam:
 1. TS. Đinh Thị Thanh Vân – Trưởng nhóm, Khoa TCNH, Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN;
 2. TS. Lê Trung Thành – Khoa TCNH, Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN;
 3. TS. Nguyễn Đăng Tuệ, Viện nghiên cứu QLKT, Đại học Bách Khoa Hà Nội;
 4. ThS. Phan Thị Thanh Bình, Trưởng Phòng Nghiên cứu tổng hợp và Hợp tác quốc tế, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam;
 5. NCS. ThS. Nguyễn Tiến Thành, Khoa TCNH, Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN;
 6. NCS.ThS. Nguyễn Thị Mai Lan, Khoa Tài chính, Trường ĐH FPT, Hà Nội;
 7. ThS. Nguyễn Đình Tú, Khoa TCNH, Học viện Bưu chính viễn thông, Hà Nội.
Các giáo sư đồng ý hợp tác từ các Trường ĐH nước ngoài:
 1. TS. Everett Myers, GS Trường Đại học New York, Mỹ;
 2. TS. Carol Newman, GS Trường Đại học Trinity College Ireland;
 3. TS. Minchung Hsu, GS Học viện quốc gia về nghiên cứu chính sách (GRIPS), Nhật Bản.
Sản phẩm của nhóm nghiên cứu
 1. ThS. Nguyễn Tiến Thành, Dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân tại Việt Nam đã đến lúc chuyên nghiệp hóa, Tạp chí Ngân hàng số 19 tháng 10 năm 2015;
 2. ThS. Nguyễn Tiến Thành, Phát triển dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân: Kinh nghiệm từ thị trường Mỹ, Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 18/2015;
 3. Đinh, V. & Nguyễn, T. (2015). Mối quan hệ giữa hiểu biết tài chính cá nhân và phát triển kinh tế: Bằng chứng từ các nước phát triển. Tạp chí Ngân hàng (forthcoming).
 4. Đinh, V. & Nguyễn, T. (2015). Đo lường năng lực và hiểu biết tài chính: Chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Tạp chí Ngân hàng, số 14, tháng 7 năm 2015;
 5. Đinh, V. & Lê, T. (Đồng chủ biên, 2015). Sách chuyên khảo: Phát triển dịch vụ tài chính cá nhân: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam. NXB Đại học quốc gia Hà Nội;
 6. Đinh, V. (2015). Đào tạo chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân ở Mỹ và một số gợi ý cho Việt Nam. Tạp chí Thị trường tài chính và tiền tệ. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. Tháng 3 năm 2015;
 7. Hội thảo Phát triển dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân, tổ chức vào Tháng 1 năm 2015

Các chương trình đang triển khai:

 1.  Nghiên cứu nâng cao năng lực tài chính cho các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong nền kinh tế (nhóm phụ nữ, nhóm người nghèo, nhóm học sinh, sinh viên, nhóm người già). Chương trình nghiên cứu sẽ dựa trên kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn ở Việt Nam và các điều tra khảo sát, phỏng vấn sâu chuyên gia để xây dựng bộ chương trình đào tạo và thực hiện đào tạo cho các nhóm đối tượng nghiên cứu dưới cả hai hình thức online và offline. Rất hoan nghênh sự hợp tác, phối hợp, và tham gia vào hướng nghiên cứu này của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia quan tâm đến vấn đề tài chính cá nhân.
 2.  Tư vấn và đào tạo các khóa học về quản lý tài chính cá nhân: chương trình lập ngân sách, đầu tư, tiết kiệm, bảo hiểm và kế hoạch hưu trí. Các chương trình đào tạo ngắn hạn, được thiết kế theo nhu cầu của hai nhóm đối tượng chính: nhóm dân cư muốn tăng cường năng lực quản lý tài chính cá nhân và nhóm chuyên gia tư vấn tài chính cá nhân. Giảng viên cho khóa học là những người có kinh nghiệm thực tiễn làm việc tại các định chế tài chính và có kiến thức chuyên môn về quản lý tài chính cá nhân.
Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn