Loading...
Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Tài chính - Ngân hàng

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN nhiệm kỳ 2012-2016 gồm 9 thành viên:
 
1. PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Chủ tịch
2. TS. Đinh Thị Thanh Vân, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Phó Chủ tịch
3. PGS.TS. Lê Trung Thành, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Ủy viên
4. PGS.TS. Trần Thị Thái Hà, Khoa Tài chính – Ngân hàng, Ủy viên
5. PGS.TS. Trịnh Thị Hoa Mai, Khoa Tài chính – Ngân hàng, Ủy viên
6. TS. Đinh Xuân Cường, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Ủy viên
7. PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệu, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Ủy viên
8. GS.TS. Phạm Quang Trung, Học viện Quản lý giáo dục, Ủy viên
9. TS. Nguyễn Phú Hà, Khoa Tài chính – Ngân hàng, Ủy viên – Thư ký

Theo Quyết định số 1237/QĐ-ĐHKT ngày 15/04/2015.
Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn