Loading...
Vài nét về Khoa Tài chính - Ngân hàng

Sứ mệnh
Khoa chuyên sâu với ngành mũi nhọn là tài chính-ngân hàng: đào tạo sinh viên, học viên nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành ngân hàng, bảo hiểm, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội khác ở trong nước và quốc tế. Nguồn nhân lực được đào tạo có khả năng làm các công việc quản trị kinh doanh, nghiên cứu, tác nghiệp các nghiệp vụ kinh doanh lĩnh vực tài chính - ngân hàng.
Tầm nhìn
Khoa Tài chính - Ngân hàng là tổ chức khoa học có uy tín trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng về nghiên cứu và ứng dụng thực hành: thu nhận, truyền bá, nghiên cứu, phát triển các thành tựu khoa học công nghệ ứng dụng trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Xây dựng Khoa trở thành cơ sở điển hình cấp quốc gia thuộc Trường Đại học Kinh tế -ĐHQGHN: uy tín trong lĩnh vực đào tạo, NCKH kết nối liên kết quốc tế và tư vấn ứng dụng khoa học tài chính ngân hàng;  Trở thành cơ sở đào tạo uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng của Việt Nam; đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy và quản lý có chuyên môn cao, có năng lực NCKH đẳng cấp quốc tế;  Đảm bảo cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại phục vụ mọi hoạt động của Khoa;  Các chương trình đào tạo bắt kịp trình độ và xu thế phát triển giáo dục đại học tiên tiến trên thế giới; Trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế với hệ thống nghiên cứu chuyên ngành tài chính - ngân hàng gắn với đào tạo, có khả năng giải quyết các vấn đề lý thuyết và thực tiễn của nền kinh tế, đặc biệt là của ngành tài chính - ngân hàng; Có năng lực cạnh tranh cao trong các sản phẩm khoa học về tính lý thuyết và thực tiễn đảm bảo thích ứng hội nhập giáo dục toàn cầu: thực hiện đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế ứng dụng với trọng tâm là lĩnh vực tài chính - ngân hàng;

Đây là nền tảng cho sứ mạng, định hướng cho mọi hoạt động đạt tới tầm nhìn và văn hoá ứng xử của Khoa Tài chính - Ngân hàng trong thời gian tới. Các giá trị cơ bản này bao gồm:

  • Chuyên nghiệp,chất lượng và hiệu quả cao trong mọi hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; Cam kết khuyến khích sự đa dạng, sáng tạo và công bằng trong đội ngũ cán bộ, giảng viên.; Môi trường dạy và học hiện đại, linh hoạt và khoa học đáp ứng đầy đủ các đòi hỏi thực tiễn của ngành và lĩnh vực chuyên môn đào tạo.

  • Nâng cao năng lực nghiên cứu cho giảng viên, tạo dựng môi trường nghiên cứu khoa học quốc tế trong khoa. Phát triển mối quan hệ giữa các khoa và các đơn vị trong Trường và các tổ chức kinh tế - xã hội cũng như các trường đại học khác trong và ngoài nước thông qua hoạt động nghiên cứu. Thu hút, đấu thầu các dự án hợp tác nghiên cứu khoa học quốc tế và các địa phương. Chuyển giao các kết quả NCKH cho các tổ chức, doanh nghiệp. Góp phần đổi mới chương trình đào tạo dựa trên những kết quả NCKH trong và ngoài nước.Thu hút các nguồn lực xã hội cho công tác NCKH và đóng góp vào ngân sách của Khoa và của Trường.

  • Mục tiêu của hoạt động hợp tác quốc tế trong thời gian tới của Khoa là xây dựng phát triển các mối quan hệ hợp tác: chủ động mở rộng hợp tác với các trường khác, các tổ chức trong và ngoài nước thông qua cấp Trường, đa dạng hóa các loại hình và đa phương hóa đối tác, để phát huy hơn nữa HTQT với tinh thần hỗ trợ công tác đào tạo và NCKH, tạo điều kiện cho HTQT phát triển. Tăng cường ký kết thông qua Trường và triển khai thực hiện các văn bản hợp tác với các trường đại học châu Âu  (Pháp, Anh...), Canada, Mỹ, Úc...về đào tạo Tài chính Ngân hàng, các bằng tốt nghiệp được trong tương lai sẽ liên kết với các tổ chức quốc tế, nhằm nâng cao chất lượng HTQT ở tất cả các khâu, các mặt và tranh thủ sự hỗ trợ tối đa của các tổ chức, cơ quan nước ngoài để phát triển sự nghiệp đào tạo và NCKH  của Khoa và của Trường. Chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ cao cho hoạt động HTQT để thực hiện HTQT trong điều kiện hợp tác đôi bên cùng có lợi vì phát triển trong điều kiện đa phương hóa HTQT hiện nay. Tăng cường cử giảng viên, cán bộ quản lý ra nước ngoài học tập, giảng dạy và nghiên cứu, đồng thời mở rộng việc nhận chuyên gia các nước đến Khoa giảng dạy và nghiên cứu nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên của Khoa có cơ hội tiếp cận và hòa nhập trình độ khoa học kỹ thuật của khu vực và thế giới.  Khai thác triệt để các quan hệ HTQT nhằm mở rộng hình thức “du học tại chỗ” cho sinh viên và cán bộ giảng viên. Khai thác có hiệu quả các đối tác: DIV, MB, BIDV, Vndirect, PVI, AI Capital trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học ứng dụng. Tìm kiếm, khai thác thêm các đối tác lớn để thu hút mạng lưới các nhà khoa học, chuyên gia thực tiễn để nâng cao chất lượng giảng dạy đại học và sau đại học. Xây dựng chính sách đối tác nhằm phát triển bền vững trong việc khai thác các chương trình đào tạo chất lượng cao - học phí cao.

 

Triết lý đào tạo
Sinh viên và học viên là trung tâm của mọi hoạt động. Việc đào tạo người học hướng tới 3 mục tiêu: Tính chuyên nghiệp (tri thức, khả năng tư duy), tính thực tiễn (cách thức vận dụng, khả năng sáng tạo) và đạo đức nghề nghiệp (tính trung thực, trách nhiệm với công việc, bảo mật nghề nghiệp).
Khoa TCNH

Các tin khác
free stats Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: tcnh.ueb.edu.vn